Buradasınız: Ana Sayfa / Hacı Bekir Sıdkı Visali Hz.

Hacı Bekir Sıdkı Visali Hz. (k.s.)

ELHAMDÜLİLLAHİ RABBİL ALEMİN, VESSALATÜVESSELAMÜ ALA RASULİNA VE SEYYİDİNA MUHAMMEDİN VE ALA ALİHİ VE SAHBİHİ VE SELLİM

Mürşidi ekmelimiz; Gavsül Vasılin, Kutbül Arifin, Tac'ül Aşıkin Hacı Bekir Sıtkı Visali (Hz.)'nin, HAKİKAT ve MARİFET SIRLARI isimli Divanlarını şerh etmeyi tasarlamakta idim.

Ancak, Zahiri ilimlerde, Fatih medreselerinden icazetli, Batınî ve ledunni ilimlerde de, Abdurrahman Sami Saruhani (Hz.) kâmil bir zat'dan müstahlef olan, İns ve Cin'in Mürşidi Üstadımızın divanını şerh için kendimi yeterli bulmuyordum. Sohbet meclislerinde , huzurunda diz çöktüğüm günlerde dinlediklerim ve yazdığım notların, ihvana ve tüm turuku aliye mensublarına faydalı olmasını da düşünüyordum. Tereddütlerim uzun süre devam etti.

1)1960 yıllarına ait rüyayı hatırladım. İslâm ansiklopedisi büyüklüğünde iki kitap gönderildi. Birinin üzerinde (METODOLOJİ) ismi yazılıydı. İkincisinde (ESASANI ENVARAN) ismi bulunuyor, alt kısmında ise müellifi İMAMI RABBANÎ yazıyordu.

Her ilim şubesinin kendine özgü ıstılahları, anlatım usulleri ve uslubu vardır. METODOLOJİ, anılan manâda, USUL İLMİ demek olur.Fransızca isim terkibi olup, ilgili ilim şubesinin ESASLARININ bildirilmesidir.

İkinci kitaptaki ESASANI ENVARAN isim terkibindeki kelimelerin kökenleri, Arab lisanı asıl'lıdır.Sonunaki (AN) edatı da farisi asıllı olup, çoğul edatıdır.Bu yazılış Gramer kurallarına uymamaktadır.Şu var ki; rüya nasıl görülmüşse, görünümdeki haline göre beyan edilir.Anılan terkibin manası belli'dir.(NURLARIN ESASLARI - HAKİKATLARI - MAHİYETLERİ) demektir.

Her iki kitabın birlikte verilmesi, Ekâbiri Evliyadan İmamı RABBANİ Hz.'nin neş'e ve meşrebine benzer bir üslûb'da, ALLAHIN NURLARININ ve ESASLARININ , Allahu Tealanın ilim hazinesinden gönderilmesi, verilmesi manasında olsa gerekir.

2) 1989 yılı ramazan Ayı'nda mekkeyi mükerremedeyiz.Tek kişilik Oda'da, Hacı OSMAN ÖZBUDAK kardeşimizle beraberiz.Sabah ve İşrak namazlarının edasından sonra, Kaylûle, - Kuşluk uykusundayız. Uyku uyanıklık arası, yakaza halindeyken, Odamızın kapısı hafifçe vuruluyor..........Giriş müsadesi isteniyor.................Buyrun diyorum.............Uzun boylu, yüzünün tamamı peçe ile kapalı , Arap usulü entari giyimli bir zat odaya giriyor, sağ elinde normal büyüklükteki süt dolu kovayı başım hizzasına bırakıyor..........ve ayrılıyor. Ekmelüt Tahiyye Efendimizin (s.a.v.), Süt'ü, ilim'le te'vil buyurdukları bilinmektedir.

3) 1960 yılında Hacı Bekir Visali Hz. sultanımız, Hatuniye Camisi karşısındaki SEVENLER KIRAATHANESİNDE. İhvana toplu halde yaptığı sohbetten sonra, Muhitdin İbn-ül Arabi Hz.'nin dört cilt FUTUHATI MEKKİYE kitabını da hediye etmişlerdi, sonra ihvana dönerek .... EHLİ'DİR buyurmuşlardır.

4) Emri peygamberiye uyarak, sünneti seniyye üzere istihare ettim, teşebbüsümüz mukadder midir.........? Hayırlı olur mu..........?Vacip teala Hazretlerinden de istizan eyledim.....

21 Ağustos 1995 günü vaki olan istiharede:
Tepsi içerisinde 5-6 kg sıkletinde taze incir meyveleri, mevsimin gerktirdiği renk ve olgunlukta elime verildi. Acizleride incirleri buz dolabına koydum ve kapattım. Rüyayı şöyle yorumladım;Şeyhimiz Ef. Hz.'leri, İncir Meyve'sini DİNİ İSLAM'la te'vil ederlerdi. Özellikle tüm meyveler, olgunlaşma mevsiminde görülmüşse, gerçek muteber kabul edilir; o halde istiharemiz şerhin konusu olan HAKİKAT ve MARİFET SIRLARI isimli divanın muhtevası itibariyle , İSLAM DİNİNİ kemal derecede temsil ettiğini belirtiyor ve buz dolabına konulmakla da aynı seviyede muhafaza altında olduğuna işaret ediyordu.Zira istiharenin vuku bulduğu 21/8/1995 tarihi, incirlerin olgunlaşma ve yenme sezonuna tekabül ediyordu.

5) 8 Ocak 1996 Pazar günü  aynı konuyu TEVECCÜH ve RABITA ettiğimde :
    A) Evvela üç adet yeni tenezzüh özel oto gösterildi.
    B) Ve akabinde ACELE EDİLMELİ denildi.
Özel oto yapılacak işlerde yardım, kolaylık ve sür'at sağlar. Üç taksi, rabıtanın konusu olan iş'de üç yardımcıya işaret olduğu gibi ; ACELE EDİLMELİ denilmiş olmasında, Manevi yardıma mahzar olunacağı müjdesiyle yorumladım. Cesaret bulmuştum; İki rek'ât hacet namazı kıldım. Her işte, her yerde ve her zaman yapılması gereken , Allahu Zül Calâl Hazretlerine iltica ettim.O'ndan istimdat ettim,O'na tevekkül ettim. Günahlarım noksanlarım çoktur...Rahmet ve ihsanın ve Fadl'ın daha çoktur,hakkı söylet,kulluğumu arttır, şeytanın her türlü tasallutundan muhafaza buyur, Nefsimin hava'sından halas eylemesini tazarru ettim . Bi hurmeti seyyidil murselin velhamdulillahi rabbilalemin.... VE MİNELLAHİTTEVFİK....

Kasım/1997
İhvanı Uşakiyeden
H.Rıdvan Özaydın