Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / 99 Esma Kudret Ruhunun Vücutta Devir Kasidesi Bölüm 2

99 Esma Kudret Ruhunun Vücutta Devir Kasidesi Bölüm 2

EYZAN

37 — Vücuddur kim gelir nara hemen alır Müntekim ismin
38 — Vücuddur kim gelir Havaya hemen alır Hu ismin
39 — Vücuddur kim gelir Maye hemen alır Muhyi ismin
40 — Vücuddur kim gelir Türaba hemen alır Kavi ismin
41 — Vücuddur kim gelir Zehebe, hemen alır Aziz ismin
42 — Vücuddur kim gelir Gümüşe hemen alır Mecid ismin
43 — Vücuddur kim gelir Kalaya hemen alır Cilâ ismin
44 — Vücuddur kim gelir Hadide hemen alır Nafi ismin

EYZAN

45 — Vücuddur kim gelir Tine hemen alır Nais ismin
46 — Vücuddur kim gelir Zeyte hemen alır Vehhap ismin
47 — Vücuddur kim gelir Nahle hemen alır Macit ismin
48 — Vücuddur kim gelir Rumane hemen alır Vacid ismin

EYZAN

49 — Vücuddur kim gelir File hemen alır Cebbar ismin
50 — Vücuddur kim gelir Esede hemen alır Mütekebbir ismin
51 — Vücuddur kim gelir Nemle hemen alır Haris ismin
52 — Vücuddur kim gelir Nahle hemen alır Şefi ismin

EYZAN

53 — Vücuddur kim gelir ibile hemen alır Gaffar ismin
54 — Vücuddur kim gelir Bakara hemen alır Gafur ismin
55 — Vücuddur kim gelir Ganeme hemen alır Settar ismin
56 — Vücuddur kim gelir Mağze hemen alır Müzil ismin

EYZAN

57 — Vücuddur kim gelir Adem'e hemen alır Cami ismin
58 — Vücuddur kim gelir İdris'e hemen alır Sani ismin
59 — Vücuddur kim gelir Şit'e hemen alır Mücib ismin
60 — Vücuddur kim gelir Nuh'a hemen alır Münci ismin

EYZAN

61 — Vücuddur kim gelir Huda hemen alır Ahad ismin
62 — Vücuddur kim gelir Lut'a hemen alır Melik ismin
63 —Vücuddur kim gelir Saliha hemen alır Basir ismin
64 —Vücuddur kim gelir İbrahim'e hemen alır Halim ismin

EYZAN

65 — Vücuddur kim gelir İsmail'e hemen alır Rıza ismin
66 — Vücuddur kim gelir İshak'a hemen alır Hak ismin
67 —Vücuddur kim gelir Yakub'a hemen alır Sabur ismin
68 —Vücuddur kim gelir Yusuf'a hemen alır Rakib ismin

EYZAN

69 — Vücuddur kim gelir Eyyüb'a hemen alır Dar ismin
70 — Vücuddur kim gelir Yunus'a hemen alır Subhan ismin
71 — Vücuddur kim gelir Şuayyib'e hemen alır Reşid ismin
72 — Vücuddur kim gelir Musa'ya hemen alır Kelim ismin

EYZAN

73 — Vücuddur kim gelir Harun'a hemen alır Mümin ismin
74 — Vücuddur kim gelir Davud'a hemen alır Adil ismin
75 — Vücuddur kim gelir Süleyman'a hemen alır Muğni ismin
76 — Vücuddur kim gelir İlyas'a hemen alır Baka ismin

EYZAN

77 —Vücuddur kim gelir Elyesea hemen alır Lâtif ismin
78 — Vücuddur kim gelir Üzeyir'e hemen alır Mümit ismin
79 — Vücuddur kim gelir Lokman'a hemen alır Tabib ismin
80 —Vücuddur kim gelir Zülkarneyne hemen alır Seri ismin

EYZAN

81 — Vücuddur kim gelir Zekeriya'ya hemen alır Zakir ismin
82 — Vücuddur kim gelir Yahya'ya hemen alır Selâm ismin
83 — Vücuddur kim gelir Zülkifli'ye hemen alır Kafi ismin
84 — Vücuddur kim gelir İsa'ya hemen alır Varis ismin

EYZAN

85 — Vücuddur kim gelir Muhammed'e hemen alır Ferd ismin
86 — Vücuddur kim gelir Ebubekre hemen alır Sıddık ismin
87 — Vücuddur kim Gelir Ömer'e hemen alır Faruk ismin
88 — Vücuddur kim gelir Osman'a hemen alır Haya ismin

EYZAN

89 — Vücuddur kim gelir Ali'ye hemen alır İmam ismin

90     Vücuddur kim gelir Hasan'a hemen alır Şerif ismin

91 -   Vücuddur kim gelir Hüseyin'e hemen alır Seyyid ismin

92  -  Vücuddur kim gelir Zeynelabidin'e hemen alır Abid ismin

93 — Vücuddur kim gelir Bakır'a hemen alır Habir ismin

94 — Vücuddur kim gelir Caferi Sadık'a hemen alır Samed ismin
95 — Vücuddur kim gelir Musa Kâzım'a hemen alır Müheymin ismin
96 — Vücuddur kim gelir Ali Rıza'ya hemen alır Vedud ismin
97 — Vücuddur kim gelir Muhammed Takiy'e, hemen alır Semi ismin
98 — Vücuddur kim gelir Ali Naki'ye hemen alır Veli ismin

100—Vücuddur kim gelir Mehdi'ye hemen alır Hadi ismin
        Vücuddur kim gelir Sıdkı'ya hemen alır Fakir ismin.

Gezi