Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Aşere-i Mübeşşere

Aşere-i Mübeşşere

AŞERE-İ MÜBEŞŞERE (52)

Seyyidina ya Ebubekir ya Sıddık
İman eden nefisler sayısınca sana olsun selâtü selâm
Nuru iman sahasında hu deyip döner efendim aşk meydanında
Hu deyip döner efendim nur meydanında
Seyyidina ya Ömer-il Faruk
Adil eden ruhlar adedince sana olsun salâtü selâm
Hükmü adil kürsüsünde hu deyip döner efendim

EYZAN

Seyyidina ya Osman-i ya Zinnureyn
Nur-u Kur'an sayısınca sana olsun salâtü selâm
Kıraatı Kur'an rahlesinde

EYZAN

Seyyidina Ya Ali Ya Zakir zikreden kalbler sayısınca sana olsun
selâtü selâm
Zikri müdam dergâhında hu deyip

EYZAN

Seyyidina ya Abdurrahman ibni Avf şükür eden akıllar sayısınca
sana olsun selâtü selâm
Şükrü nimet meclisinde hu deyip Eyzan
Seyyidina ya Talha ya Munis
İsar eden fikir sayısınca sana olsun selâtü selâm
Cuubatın sofrasında hu deyip

EYZAN

Seyyidina ya Zübeyr ya Muhip : Muhip olan vehimler sayısınca
sana olsun selâtü selâm
Cuşu muhabbet rahlesinde hu deyip

EYZAN

Seyyidina ya Said ya Lebbeyk
Tavaf eden hacılar sayısınca sana olsun selâtü selâm
Beyti tavaf kâbesinde Eyzan
Seyyidina ya Saad ya Ahıd
Ahdini ifa eden himmetler sayısınca sana olsun selâtü selâm
İfayı ahit ezmanında hu deyip Eyzan
Seyyidina ya Ebu Übeyde binil Cerrah meçruh olan cesedler sayısınca
sana olsun selatü selam
Rahatı kabrin sanduğunda hu deyip

EYZAN

Sıdkı'ya bu on zevat ehli cennettir buyurdu ol Resûl
Bizde bunlar meclisinde hu deyip dönelim efendim aşk meydanında
Bizde bunlar meclisinde hu deyip yanalım efendim nur meydanında

Gezi