Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Bakabillâh ve Miraciye Kasidesi

Bakabillâh ve Miraciye Kasidesi

BAKABİLLÂH VE MİRACİYE KASİDESİ (59)

Ey talibi bekayı bul tariki Ahmedi
Hem bekanın tariki ondur anın menzili
1 — Biri tevekkül dağı çıktım semayı dünyayı
Anda gördüm Ademi verdim ana selâmı
Aldım andan esmayı giydim tacı Ademi
Vahid Ahad Samedi şükür buldum bekayı
Hem bekanın zevkini değişmem huru gılmani
2 — İçtim şarabı sabrı Çıktım semayı sani
Anda gördüm Eyyubi verdim ana selâmı
Aldım andan mirası giydim tacı Eyyubi

EYZAN

3 — Teslim kemerini bağladım muhkem belimi
Çıktım semayı salisi gördüm anda Yusuf'u
Verdim ana selâmı andan aldım tabiri giydim tacı Yusuf'u hem
nefsinin ilmini

EYZAN

4 — Geldim bab-u rızayı çıktım semayı rabiyi
Anda Gördüm İsa'yı verdim ana selâmı
İçtim abu hayatı giydim tacı İsa'yı

EYZAN

5 — Geldim bab-ı irfanı çıktım semayı hamisi
Anda gördüm Harun'u verdim ana selâmı
Andan aldım ulumi giydim tacı Haruni

EYZAN

6 _ Geldim babu ulumi çıktım semayı sadisi
Gördüm anda Musa'yı verdim ana selâmı
Andan aldım ulumi giydim tacı Musa'yı

EYZAN

7 —Geldim babu Halil'i çıktım semayı sabii
Gördüm anda Halil'i verdim ana selâmı
Aldım andan hülleyi giydim tacı Halil'i

EYZAN

8 — Geldim babu uşaki çıktım kürsi makamı
Anda gördüm pirimi verdim ana selâmı
Andan aldım desturu giydim tacı pirimi

EYZAN

9 — Geldim babu muhibibi çıktım arşı azami
Anda gördüm Ahmed'i verdim ana selâmı
Andan aldım mirası giydim tacı Ahmed'i

EYZAN

10—Geldim babu visali gördüm zati cemali
Aldım andan bekayı giydim tacı lâhuti
Ettim ana tazimi hem tahmidü teşbihi

EYZAN

Sıdkı etti miracı geldi âlem nasuti
Giydi unsur libası etti irşat talibi
Vahid Ahad Samedi şükür buldum bakayı
Hem bakanın zevkini değişmem huri gılmani

Gezi