Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Bayramda Rüyeti Bul Kasidesi

Bayramda Rüyeti Bul Kasidesi

BAYRAMDA RÜYET-İ BUL KASİDESİ

Bismillahirrahmanirrahim
KAD EFLEHA MEN TEZEKKA buyurdu huda-i müteal
Bayramda ruyet-i ilahi'yi bul esliyayı mual
Ruhun nefsinle birleşik olsun mânayı nur
Bayramın olsun cemalullah sana gıda-i nur
Ramazan ile kemal buldu azaların hep
Her zerresinde zevk-i ebedî ile vechi açtı ya Rab
Kainatı Nur-u Muhammedi'ye kapladı şeş cihette şefaat
Bayramın olsun Cemalullah sana gıdâ-i nur
Dokuz tekbir ile kılınır Bayram namazı kıl râfi
Bundaki hikmet sayılmakla tükenmez bil nâfi
Yedi nefs-i meratibi sulukla yüksel bul mîraçı
Bayramın olsun Cemalullah sana gıda-i Nur
Nefs-i Emmare, Levvame , Mülhime ile ahlâk-ı zemimeden
Mutmaine, Radiye, Merdiye, Sâfiye-i ahlâkı hamideyi bul
Yedide vardır yetmiş bin soyun zatı bul
Bayramın olsun Cemalullah sana gıdâ-i Nur
Mü'min kardeş sülük ile bulunur bu zevk-i ebedi yol
Yedi makam ile yüksel efdâl-i gayeyi bul
Bayramın olsun Cemâllulah sana gıda, nur
Ehadiyetin bâtınından ilmullah'a çıktık aşk ile bayram eyledik
Alemi ervahta emanetleri aldık şevk ile bayram eyledik
Bu âlemde aslını bul Cemalullah olsun bayramda gıda-i nur
Enbiya Evliyalar her âlemde bayramı buldular geldiler
Bu âlemde sülük yolu ile mümine bayramı gösterdiler
Habibullah rahmet ile yolu açtı gösterdi miracı, yolunu tuttu
Bu âlemde rü'yetullah'ın olsun bayram-ı nur
Aziz kardeş şeriat, tarikat yolu ile bulunur bayram
Hakikat, Marifetle içeri gir, nuru bul, her an
Muhabbet-i aşk ile suphi mesa durma çalış böyle
Fani hayattan geçmeden rüye'tullah'a bayramın olsun nur
Yâ İlahi kemter Ruhi'nin dâim olsun bayram-ı nur
Huzurundan bir an ayrılmasın mafevkiyle bayramı nur
Ruhen gösterdiğin bu âlemde izhar ettin bayramı nur
Ruyetullah'a mir'atı habibinle her an göster bayram-ı nur

Gezi