Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Cumada Cemâl'e Davet Kasidesi

Cumada Cemâl'e Davet Kasidesi

CUMA'DA CEMÂL'E DAVET KASİDESİ

Bismillahirrahmanirrahim
YA EYYÜ HELLEZİNE ÂMENU İZA NUDİYE LİSALATI cumayı
Hitâb-ı izzeti ile Habîbine cumada cemali
Ümmet-i Muhammediye'de icabetle dâveti
Geliyor kâinatın tekâmül günü Cuma geliyor...
Şeş cihette altı günde hilkat-i âlemi
Cuma günü kemâlle cemal vuslata dâveti
Bütün âzâlar cem olup sırr-ı İlâhî ile
Geliyor kainatın, kemali Cuma günü geliyor
Hazerâtı hams devr ile cemi meratibi sülükle
Seyrima Allah sırrı ile vücudunda haşr eden
Cehennemleri zemaimi kapayıp hamiden cemali cenneti
Geliyor ol yevm-i cem-i cemâl günü cuma geliyor
Ey insan-ı kâmil sıfatını arayan kul!
Hz. Muhammed'in yoluna sarıl mürşid-i kâmille
Her zerrende cemi ile cumayı bul aramakla
Geliyor tecelliyât-i suphaniye mazharı Cuma geliyor
Her varlığın kemâl devresine ulaş
Ledüniyet ilminin zirvesine ulaş
Âlem-i Adem'in halkiyetiyle vücudunda birleştir
Geliyor ol YEVME TUBLESSERA cemali cuma geliyor
Her âlemde haşr ile neşr ile birleşip dağılan
Her emr-i İlâhî ile cem'an cumada cem eden
Varlıktan varlığa kemalla her sahada ulaştıran
Geliyor veçh-i yarın ve vuslatı cemali cuma geliyor
Cenneti âlâda Peygamber'leri ziyaretle Habibiyle
Cumada firdevs-i cenneti alasını cemal-i ziyarete
İntizarla fâni âlemde bekayı bulan ol gün geliyor
Nefs-i natıkayı ruh-u sultan ile birleştirene
Gece gündüz feryad ile yâre vuslata
Her an hakikat-ı cumaya bütün ibadeti ile
Geliyor ceminden ayrılmayana cumada cemal geliyor
Enbiya evliya yolunu tutup camii kuruna
Birleyip her ayetinde tevhidi zatı bulana
Hadisattan geçip vahdet-i vücûdu bulana
Geliyor mahbubu cânân cumada cemal geliyor
Ya İlâhi nazir Ruhi'yi hakikat-i Muhammediye ile cumayı
İhvanlarıyla zahir batın cem'an göster cemâlini
İlk ve son nefes hakikat-ı cumadan bir an ayırma
Geliyor zikrullah ile her nefes birleştirene cemal-i cuma geliyor

Gezi