Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Derecat-ı İman Kasidesi

Derecat-ı İman Kasidesi

DERECAT-I İMAN KASİDESİ (61)

1 — Derecatı iman altı oldu ey arifler bil anı
Biri imanı kavli merkezidir lisanı
Yoktur kalpte tesiri budur nifak imanı
Yarab zid imanımı tabi olsun Resul'ü
Hem esbabın imanı budur imanın aslı

2 — İmanı aklı hem merkezidir alemi
Fani olsa alemi gider anın imanı

EYZAN

3 — İmanı ilmi merkezi melekutu
Görür hem melekleri işitir hem tesbihleri

EYZAN

4 — Dördü imanı hali levhi mahfuz merkezi
Görür hakayıkı eşyayı bilir hakayıkı esmayi

EYZAN

5 — Beşi imani şuhudi görür eşyada hakkı
Semme veçhi buyurdu hem vahdedi şuhudu

EYZAN

6 — Altı iman vücudu fani oldu alemi
Kalmadı andan gayri hem vahdedi vücudu lâ mevcude illâllah

EYZAN

Yarab sıdkı abdini arttır hem imanını
Olsun kemal imanı vuslat etsin zatını
Çünkü Allah buyurdu fil kuranı azimi
Kûlinküntüm tühibbünallahe fettebiuni yuhbibkümullah
Kûlin küntüm tühibbi fettebiunihabibi
Ey habibim sen anlara söyle biz Allah'ı seviyoruz diyorlar
Öyle ise sana tabi olsunlar

Gezi