Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Devr-i Afak Kasidesi

Devr-i Afak Kasidesi

DEVR-İ AFAK KASİDESİ veya 28 MENZİL KASİDESİ (69)

Allah'ım ezelde seninle ebedde seninle
Batında seninle zahirde seninle
Evvelde seninle ahirde seninle
Celalde seninle Cemalde seninle
Aşkınla 28 devirde
Seninle oldum insanı kamile
Seyyidüna nefsi Muhammed birinci nefesi rahman mazharı
Anda aldım nefsimi anda aldım aslımı
Ruhu azam ikinci mazharıdır lahuti
Anda aldım ruhumu anda aldım canımı
Heyuladır üçüncü mazharı ceberutu
Anda buldum Leylâ'yı anda aldım Leylâ'yı
Felek mülkine gelmemiş senin gibi melek sima
Mümkün değil tahammül kılmak aşıkın maşuku Leylâ
Cismi küldür dördüncü mazharı melekuti
Anda oldum meleki anda gördüm meleki
Şekli küldür beşinci kalemi alâ mazharı
Anda oldum malumu tabiatı küldür altıncı levhi mahfuz
mazharı
Anda bildim kendimi anda bildim takdiri
Arşı alâ yedinci kalbi Muhammed mazharı
Anda aldım kulübü anda aldım esrarı

Kürsüdür sekizinci aklı Muhammed mazharı
Anda aldım aklımı anda aldım ilmimi
Feleki atlas dokuzuncu fikri Muhammed mazharı
Anda aldım efkârı anda aldım irfanı
Feleki menazil onuncu oniki imam mazharı
Anda aldım mahbubu anda aldım habibi
Faleki zühal onbiri vehmi Muhammed mazharı
Anda aldım evhamı anda aldım sultanı
Feleki müşteri oniki hıfzı Muhammed mazharı
Anda aldım hafızayı anda aldım mahfuzu
Feleki merih onüçü hayali Muhammed mazharı
Anda aldım hayali anda aldım cilayı
Feleki şemis ondördü nuru Muhammed mazhari
Anda aldım envarı anda aldım şevkimi
Feleki zöhre onbeşi hissi Muhammed mazharı
Anda aldım hissimi anda aldım hissimi
Feleki utarit onaltı fiyli Muhammed mazharı
Anda aldım efali anda aldım amali
Feleki kamer onyedi hulkı Muhammed mazharı
Anda aldım ahlâkı anda aldım ahlâkı
Kürreyi nardır onsekizi ismi kahhar mazharı
Anda aldım ateşi anda aldım gazabı
Küreyi hevadır ondokuzu ismi hunun mazharı
Anda aldım hevayı anda aldım şehveti
Küreyi madır yirminci ismi hayyın mazharı
Anda aldım suları anda aldım emelimi
Kürreyi turabtır yirmibiri ismi kavı mazharı
Anda aldım turabı anda aldım hırsımı
Devri cemat yirmi iki ismi aziz mazharı
Anda aldım madenî anda aldım gümüşü
Devri nebat Yirmi üçü ismi rezzak mazharı
Anda aldım nebatı anda aldım gidayi
Devri hayvan yirmi dördü ismi müzil mazharı
Anda aldım hayvanı anda aldım hem vahşeti
Devri cindir yirmibeşi ismi hafi mazharı
Anda aldım cinniyi anda aldım çinniyi
Devri şeytan yirmi altı ismi mudil mazharı
Anda aldım şeytanı anda aldım şeytanı
Devri insan yirmi yedi ismi cami mazharı
Anda aldım insanı anda aldım sanatı
İnsanı kâmil yirmisekizi refiüt derecat mazharı
Anda oldum kamili anda buldum vuslatı
Sıdkı kulun seninle devri afak eyledi
Seyri enfüste dahi tekmili sülük eyledi
Selam olsun ihvana bekliyorum emrini
Hem gidiyorum aslıma vuslatı cananımı
Aşıklarında canını ver anlara cananını
Aşık neyler cismü canı hemen ister canını
Terkediyorum sizleri Muhammed ruh evlâdı
Hem ana verdim sırrı muti olun emrini
Terketmeyin şeriatı hem yoludur tarikatı
Yokluktur hem hakikati marifette bulun beni
Okun daim fatihayı künhüzat cennetinde arayın bulun beni

Gezi