Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Emali Kasidesinin Tercümesi Bölüm 2

Emali Kasidesinin Tercümesi Bölüm 2

EYZAN

Vemain cevherin Rabbi ve cismün — Velâ küllün ve bazun zuiştimali
Dahi Rabbım cevheri kemmi, cismi keyfi olmadı

Cüzü külden hem münezzeh dahi mader olmadı

                                EYZAN

Vela arazun vela zu suretinma taalallahü amma filhayali

Cümle halkın zihninde zahir olur esması
Kimi tapar makul ile mahsusa kimi Rabbı mutlakı
Kimi tapar ezvaç ile evlâda kimi Rabbı mutlakı
Kimi tapar altun ile gümüşe kimi Rabbı mutlakı
Kimi tapar nişanlanmış atlara kimi Rabbı mutlakı
Kimi tapar sığır ile deveye kimi Râbbı mutlakı
Kimi tapar koyun ile keçiye kimi Rabbı mutlakı
Kimi tapar bağlar ile bahçeye kimi Rabbı mutlakı
Bunlar oldu cümle kalbin putları
Hem eşhasın makul olan Rabları
(Züyyine linnasi hubbüşşehaveti minennisai velbenine velganatiril
mugantarati...)

EYZAN

Vemelkuranü mahluken teala — kelamürrabbin an cinsilmekali
Harfüsavtdan hem münezzeh gayrümahluk kelamı
Harfüsavtla okunan o kuranın gölgesi

EYZAN

Verabbülarşi Fevkularşi Lâkin bilâvasfiltemekküni vettisali
Rıbbın arşda tasarrufu ruhun kalpte tasarrufu, lâkin yoktur mekanı
hem yoktur ittisali

EYZAN

Vemetteşbihü lirrahmani veçhen — Fesun anzake esnafel ahali
Dahi Rahman benzemez mahlukundan birine, bu batıl itikattan
Koru ehli imanı
Velâyemzi aleddeyyani vaktün — Veahvalün ve ezmânün bihalin
Deyyan olan Rabbımın geçmez üstüne zeman
Hem münezzeh maziden hem müstakbel hem halden

Gezi