Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Emali Kasidesinin Tercümesi Bölüm 3

Emali Kasidesinin Tercümesi Bölüm 3

EYZAN

Ve müstağnin ilâhi annisain — Ve evladin inasin evricalin
Dahi Meryem olmadı Allah'ın sahibesi
Hem melekler kızları Vildan olmaz evladı

EYZAN

Keza ankülli ziavnin venasrın — Teferrede zülcelali velkemali
Veziri yok Rabbım'ın şeriki hem nasiri
Sıfatında efalı teferrütdür hem zatı

EYZAN

Yümitülhalka kahren sümmeyuhyî feyüçzihim alavefkilhisali
İsmi Kahar öldürür ismi Muhyi diriltir
İsmi Adil verir halka cezayi

EYZAN

Liehlil hayri cennatün venüğma velilküffari idrakün nekâli
İsmi Kerim ikram cennetin, eshabusünnetine
İsmi Cebbar ithal eder sareküffar facirleri

EYZAN

Velayefnel cahimü velelcinanü — Velaehlühüma Ehlü intikali
Mülki cennet hem cehennem fani olmaz bakidir
Ehli cennet hem cehennem fani olmaz bakidir

EYZAN

Yerahülmü'minüne bigayri keyfin — Ve idrakin ve darbin minmisali
Keyfiyetten münezzeh görür cemali müminler
Mahlukundan hiç birine benzemez hem cemali

EYZAN
Feyensevnennaime izareeyhü — Feyahusrane ehlel iytizali
O Cemalin zevkinden unuturlar cenneti
İnkar eden rüyeti göremez cemali ebed

EYZAN

Vemainfilün aslahu züftirazin — Alelhadil mukaddesi zitteali
Dahi hadi üzere fili hayır farz olmadı
Çünkü Allah kuluna verdi hem iradeyi

Gezi