Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Emali Kasidesinin Tercümesi Bölüm 4

Emali Kasidesinin Tercümesi Bölüm 4

EYZAN

Vefarzunlazümün tasdiku rüsulün — Ve emlakin kiramin zinnevali
Tasdik etmek rüsulü oldu farz lazimi
Dahi meleklerini farz ayındır tasdiki

EYZAN

Vehatmürrüsulü bissadril muallâ — Nebiyyin haşimiyyin zicemali
Ruhan mukaddem cismen müehher hatemülrusul Ahmet
Nebihaşimi sahibi Cemal seyyidinelmuhammet

EYZAN

İmamülembiyai bilâihtilafin — Vetacülesfiyai bilaihtilalin
Hem leyleyi mihraçda oldu imamı embiya
Evliyalar serveri geydi tacı asfıya
                        

EYZAN
Vebakın şeruhu fikülli vaktin — İlayevmil kıyameti ve irtihalin
Hem vaktin küllisinde bakidir şeriatı
İlayevmil kıyame zeval bulmaz hem dini

EYZAN

Vehakkun emrü mi'racı ve sıdkın — Fefihi nassu ahbaril avali
Ol habibi Mustafa mihraç etti Hakkıya
Sabit oldu hakkında hem ayatü aliyat

EYZAN

Veinnelenbiyae lefiemanin — Anilisyani amden venizalin
Dahi cümle enbiya masumdur hem emindir
İşlemezler günahı hem azildir selimdir

EYZAN

Vemakanet nebiyyen kattu ünsa — Velâ abdün ve şahsun züftilali
Dahi asla nisaden nebi Resul olmadı
Köle olmaz enbiya hem sihirbaz olmadı

            

EYZAN
Vezülkarneyni lem yuref nebiyyen — Kezellokmanü fiahzer an
cidalin
Nebimidir Velimi zülkarneyn bilinmedi — Keza lokman hakkında
etme Cidal ey ahi

Gezi