Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Emali Kasidesinin Tercümesi Bölüm 5

Emali Kasidesinin Tercümesi Bölüm 5

EYZAN

Ve İsa sevle yehti sümmeyüdvi — Lideccalin şakiyyin zihabalin
Dahi İsa ruhullah iner semadan Dünyaya — Helak eder Deccalı
hem Şakiyyi müfsidi

EYZAN

Keramatülevliyai bidari Dünya — Lehakevnün fehüm ehlün nevali
Sabit oldu Dünyada veliler kerameti
Çünkü anlar oldular Allah'ın hazinesi

EYZAN

Velem yufaddal veliyyün kaddu dehren — Resulen evnebiyyen
fintihali
Veliler her zamanda hem mufaddal olmadı
Resuller hem Nebiler mufattaldır Veliden

                      EYZAN
Velis Sıddık'ı rüçhanün celiyyün — Alessahabeti min gayri ihtimali
Hem sadakatta yüksek Ebabekr-i Sıddık
Sair eshap üzere hem mufattal bittasdik

EYZAN

Velilfaruku Rüşhanün vefazlun — Alâ Osman-i Zinnureyni Ali
Hem adalette yüksek oldu Ömerülfaruk
Dahi Osman üzere oldu mufattal hem Faik

EYZAN

Vezinnureyni hakkân kanehayren - Minelkerrari fisaffilkıtal
Dahi hayada yüksek oldu Osmani Zinnureyn
Dahi Haydar üzere hem mufattal Sakaleyn

EYZAN

Velilkerrari fazlun badehaze — Alelağyari turren latübali
Hem ilimde efdali Şahivilâyet Ali — Çoktur anın Düşmanı sen
olasın
Hem dostu                         

EYZAN

Velisıddıkati errüçhani falem Alezzehra fibazilhisali

Hem ilimde nisadan mufattaldır Ayşe — Hem nesebde cümleden

Münevverdir Fatıma

EYZAN

Velemyulanyeziden bade mevtihi — Sivelmiksar filiğrai ğâlin

Hem kalblerde yezide buzu adüdir teberri

Hem Muhammed aline muhabbettir tevelli

Gezi