Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Emali Kasidesinin Tercümesi Bölüm 6

Emali Kasidesinin Tercümesi Bölüm 6

EYZAN

Ve imanül mugallidi zutibarin — Bienvaiddelaili binnisali

Mugallidin imanı muteberdir ey ahi

Sabit oldu hakkında vardır anın delili

EYZAN

Vemaözre lizi aklin bicehlin — Bihallagil esafili veleali
Akıl sahiplerine cehli özür olmadı
Çünkü Alah'ı bilmek farzı ayındır cümleyi

 EYZAN

Vemaimanü şahsın hale beisin — Bimakbulin lifakdilimtisali

Dahi halibeiste makbul olmaz imanı

Çünkü hali mevtinde görür hem makamını

 EYZAN

Vema efalühayrin filhisabi — Minelimanü mefruzal visali

Dahi efali hayır mislü salat ve zekât

Hem imandan olmadı oldu farzı lazimi

EYZAN

Velayukza biküfrin vertidadin — Biahdin ev bikadlin vemtizali

Şahsın şirkatükatli hem günahı kebairi

Mucip olmaz küfrini hem dinden ihracını

EYZAN

Vemen yenvi irtitaden bade dehrin — Yasur andini hakkın vensilali

Şahsın küfre niyeti iptal eder dinini

Olur murted ebedi selbeder imanını

EYZAN

Ve lafzul küfrü irtidaden bigayri itikadin — Bitavın reddüdinin birtifali

Şahsin elfazı küfrü bilmesede küfrünü

Selbeder imanını söyledi tav-an anu

EYZAN

Velâyûkhem biküfri halisekrin — Bimayehzi veyelgu birticali

Şahsın halisekrinde hükmolunmaz küfrüne

Çünkü gitti hem aklı söyler daim hezyanı


EYZAN

Vemelmadumü meriyyen ve şey en — Lifıkhüı lâha fiyümnilhilâli

Dahi madum görünmez hem şeydahı görünmedi

Hem Kamer görünmeden sübutu zahir olmadı

Gezi