Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Emali Kasidesinin Tercümesi Bölüm 7

Emali Kasidesinin Tercümesi Bölüm 7

EYZAN

Ve Dünya na hadisin velheyula — Adimülkevni fesma biçtizali

Ehli sünnet indinde Dünya hadis hem heyula kadimdir

Hem hükema indinde Dünya kadim hem heyula aslıdır

 

EYZAN

Fainnessuhta rızkun mislehilin ve in Yekreh mekali küllü kalin

Ehli sünnet indinde halâl, haram, rızıktır

Çünkü meyli harama gazabına sebeptir

EYZAN

Veliddavati tesirün beliğün — Veked yenfihi eshabüt dalali

Ehli sünnet indinde hem dualar müessir

Hem mevtalar kabrinde azapları hafifler

EYZAN

Vefilecdasifitevhidi rabbi — Seyüplâ külli şahsın bissuali

Hem şahıslar kabrinde sualleri sabittir

Meleklere cevabı düşüncemeleridir

EYZAN

Velilküffari velfüssaki yukza — Azabülkabri min suilfiali

Hem küffar facirin kuburunda azabı

Sabit oldu hakkında hem kavlü peygamberi

EYZAN

Hisabünnasi badelbasi hakkun — Fekunu fittaharrüzi an vebali

Şahısların hesabı görülür hem mahşerde

Ey Müm'in kardeşlerim hazer edin vebalden

EYZAN

Veyutalkütübü bazan nahve yümna — Ve bazan nahve zahrin

ve şimali

Müminlerin defteri verilir hem sağından

Kafirlerin defteri arkadan hem solundan

EYZAN

Vehakkun veznü amâlin ve ceryün Alâ metnis sırati bila iptihalin

Şahısların amelini tartar adalet mizanı

Şahısların sırattan sabittir geçmeleri

EYZAN

Vemercüvvün şefaatü ehlü hayrin — Lieshabil kebairi kelcibali

Dağlar gibi günahı toplanır kebairi

Enbiyalar serveri eder şefahat cümleyi

Gezi