Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Emali Kasidesinin Tercümesi Bölüm 8

Emali Kasidesinin Tercümesi Bölüm 8

EYZAN

Vezülimani layebka mukimen — Bisuuzzenbi fi dariştiali

Dahi iman sahibi kalmaz narda ebedi

Günahları sebebi çeker narda azabı

EYZAN

Vemelmaktulü maktuan aleyhi siva az indeehlit dalali

Ehli sünnet indinde öldü eceliyle

Ehli dalal indinde maktul ölmez eceliyle

EYZAN

Lekad elbestü lidtevhidi nazmen Bediûşekli kessehril halali
Giydirdim hem tevhide manzum elbisesini
Kolay gelsin tullabe anlaşılsın maali

EYZAN

Yüsellilkalbe kelbüşra birevhin — Veyöhyirruha kelmaizanlali
Ehli iman kalbine verir beşareti ebedî
Hem abuhayat gibi hayat verir ruhuna

EYZAN

Fehuzu fihi hıfzan ve itikaden — Tenalu husne cinse esnafil megali
Hem ezberle hafızada hem itikadü kalbi
Nail olursun lutfa hem Rabbın rızasını

EYZAN

Vekunü avne hazel abdi dehren — Bizikrilhayri fi haliiptihali
Hem huzuru namazda dahi zikri hayrile
Benim için rabbıma dua edin affımı

EYZAN

Lealallahe yafuhü bifazlin — Veyutihi saadete filmeali
Hem duanız sebebile af ede kusurumu
Hem cemali cenneti ita etsin fakiri

EYZAN

Veinneddehre eda künhevüsi — Limen bilhayri yevmen kad deani

Az bir vakit içinde bana dua ederseniz

Ben de dua ederim bütün zaman içinde

Kaside-i emali Sıdk-ı şerh eyledi

Yoktur nefsinin ilmi bu da Allah'ın lütfu

Şükür hem Allahıma fakire kelâm eyledi

Okuyanlar ruhuma okusunlar fatihayı

28 Cemaziyel Ahir 1364 — 9 Haziran 1945

Gezi