Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Eshab-ı Kehf ve Tecelli Kasidesi

Eshab-ı Kehf ve Tecelli Kasidesi

ESHAB-I KEHF KASİDESİ (35)

Sim aşkı duydu yemliha olup lâlü hamuş

Sim hafada sana olsun selâm ahsâl uruş

Mekseline oldu kaşifi ceberuta suruş

Seyri esrarda sana olsun selâm ahsâl furuş

Kâsei tevhidi mislinaya verdiler nuş

Seyri ervahda sana olsun selâm ahsâl cuyuş

Bitevekkuf bezmi elestde aldı imanı mernuş

Seyri kulubda sana olsun selâm ahsas şumus

Geydi melekut câmesini oldu melek debernuş

Seyri ukulde sana olsun selâm ahsâl gumuş

Geydi misâl camesini demi hayâlde şazenuş

Seyri hayâlde sana olsun selâm ahsan nukuş

Geydi nasut câmesini oldu beşer kefeştetayyuş

Seyri dünyada sana olsun selâm ahsâl ankuş

Kâse-i tevhidi yalayıp kalmadı kıdmir boş

Ruhu hayvanda selâm olsun sana ahsâl cuş

Ya ilâhi kulun sıdkı oldu kıdmir talâş

Aşkı kevser kâsesini yalamaktan kılma boş

 

TECELLİ KASİDESİ (36)

Tecelli eyledi lâ taayyünden ferdü ismi zatullah

Zuhur etti zati nefsin amadan ya safiyyâllah

Tecelli eyledi lâ taayyünden kuddüs ismi zatullah

Zuhur etti ruhu azamın ya hakikati halkillah

Tecelli eyledi lâ taayyünden nuru ismi zatullah

Zuhur etti nuru zatın ya nuru arşillâh

Tecelli eyledi lâ taayyünden cemi esma-i hüsnullah

Zuhur etti miratı kalbin ya miratı zatullah

Tecelli eyledi ilmi sabıktan ahad ismi zatullah

Zuhur etti ekli evvelde ya mevcudukevnullah

Tecelli eyledi kalemi aladan Samed ismi zatullah

Zuhur etti nuru fikrin ya müdebbiri halkillah

Tecelli eyledi aynı lâhutdan Allah ismi cellûllah

Zuhur etti Sultanı Vehmin ya ka'tıü seyfullah

Tecelli eyledi kâfinundan hak ismi zatullah

Zuhur etti nuru hayalin ya Ziyneti arşillâh

Tecelli eyledi aynı misalinden mümit ismi efalillâh

Zuhur etti Nuru kabrin ravzai mutahharen ya seyyidi Evliyaullah

Aman Sıdkı fakir pür kusuru şefaat kıl ya habiballah

Kabûl eyle ravzana cürmü isyanımla kararmış yüzümü süreyim

ya Şefi Allah

Gezi