Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Eşşehid-i Şecereyi Kerbela

Eşşehid-i Şecereyi Kerbela

EŞŞEHİD-İ ŞECERE'Yİ KERBELA

Bismillahirrahmanirrahim
ALLAHU NURU SEMAVATI VELERDİ ile şecereyi mübareke
Medheyledi Kur'anda habib ehlini hüda
Memleketi rabbaniyeden bütün kainat zevkini
Ehlibeytten aldı feyzi manevî nuru gıda
Anın için Muharremül haremde zuhur eyleyen
Hadise-i azimelerde en büyüğü İmam-ı Hüseyin şüheda
Ol sahnede yetmişiki yaren ile verdiler ruhunu
Yezidin leşkerini azim müdafaalarla cüda
Her birini zikir eyle uyansın kalbinde muhabbetleri
Ruzi mahşerde şefi-i müznibin olsun her biri sana
Penci aba kubbe-i beyza ehli hakikati Muhammediye mahseni menba-i
On iki imam ila yevmil kıyam şehadetle bulsunlar vuslata
Enbiya evliya meyarı oldular aslında ruhen herbiri
İlmullah'tan seyri ile batın âleminde eylediler arz-ı enbiya
Ol Muharrem'de İmam-ı Hüseyin davetle küfeye icabetle reva
Meğerki hüda tertip olunmuş ve aslı takni ruha
Her ne kadar tedbir faide vermedi muhkem sırrı kader
Zuhur eyledi onunda Cuma günü vakti sela şüheda
Ol kulamı Süleyman vahani ilahi kavre 3 Muhammed kesir
4 kesir mahdumi Muhammed 5 esseyyid mislim bini ukeyl
6 zindancı meşkür
Bunlardan evvel şehid olanlar açtı yolu ruhen sefir kesir
Hadise-i azim sinende aç batını bul seyri kesir
7 seyyidina Muhammedini Müslim 8 İbrahim bini Müslim
9 Kayış Arabi 10 sarsar bini riya Macit bini Riyaz 12
Ali burç bini riyahi 13 bulam gerve 14 zahir bini hüsan
15 Abdullah bini kalbi 16 Berber bini Hesin Hemdani 17
Vehab bini Abdullah kelbi 18 Ömer ibni Halid 19 Halid
Bini Ömer 20 Said bini Hatgele 21 Ömer bini Abdullah

22 Vakkas bini Malik 23 Şeri bini İyd 24 müslime
Azerbeycanı 25 Mahdum mislim Azerbeycanı 26 Hilâl
Bini rafi 27 Abdurrahman beznı 28 Yahya bini mislim
Mazi 29 Abdurrahman bini Urve 30 Enes bini Malik
31 Ömer bini Muta 32 Seyyidina Fadıl ibni imam Ali
33 Hasım bini Utabe 34 Habib ibni Mudair 35 Hamza
Bini Harir 36 Zeyyid bini muhakir 37 Enes bini Mustafa
38 Meczup ilâhı Reşap 39 Müezzin Cafer 40 Malik bini
Utbe 41 Yusuf bini Haris 42 Ulamı Faris 43 Kayıs İbni
Meşber 44 Hanta bini Said 45 Zeyd bini Ziyedisefir
46 Said bini Abdullah 47 Habave bini Haris 48 Ömer bini
Ciyave 49 Muhammed bini Müktad 50 Abdullah bini Deccane
51 Ulan Said 52 Senis bini Suveyd 53 Kayıs bini Rabia
54 Ömer bini Faruk 55 Müslim bini Hammad 56 Seyyidina Abdullah
Mislim 57 Seyyidina Cafer bini Akıl 58 Seyyidina Muhammed bini
Abdullah 59 Seyyidina Avf bini Abdullah 60 Seyyidina Aun, ibni Evaf
61 Muhammed bini Enes 62 Said bini Dücane 63 Kulam Ferhezan
64 Seyyidina Abdullah bini İmam Hüseyin 65 Seyyidina Kasım bini
İmam Hüseyin 66 Seyyidina Ebubekir 67 Seyyidina Osman bini İmam
Ali 68 Seyyidina Aun bini İmam Ali 69 Seyyidina Abdullah bini
İma Ali 70 seyyidina Abbas bini İmam Ali 71 seyyidina Ali
Ekber İmam Hüseyin 72 Seyyidina Ali esker İmam Hüseyin
Muhibbi ehli beytim diye gönülden bağlı isen mahbubi kibriyaya
On gün Muharremde siyamla Kur'an zikrullah selat ile sayüha
Aşkı ehli beyt olmak için eseri Resûl'den ayrılma
Bütün halin olsun makamı Mahmud bulasın gurbetiha
Ya ilahi Âşık Ruhi'yi Visali'den aldığı üzere heran
Muhabbeti ehlibeyt ve şehidi Kerbela ile birle yarenlerle vuslatuha

Gezi