Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Hakikat-ı Adem Kasidesi-Umman-ı Aşk Kasidesi

Hakikat-ı Adem Kasidesi-Umman-ı Aşk Kasidesi

HAKİKAT-I ADEM KASİDESİ

VELAKAD KERRENNA BENİ ADEME buyurdu zatı Hakkı Ademî
Hakikati Muhammediye nurundan yarattı benî adame-i
Ebul eşbah oldu Hz. Adem anasırı ademi
Vücudundan zahir oldu Enbiya Evliya bütün âdemi
Secde ile emrolundu iblis Cennette ademi
Mahi turabtan oldu beni ateşten diye münkeri
Kovuldu vahmi hayel ile her biri
Anın içün düşman oldu sakın şerrinden ademi
Arza indi hava ile gece halinde figanı
Kabul ile gündüz oldu çoğaldı nesli ademi
Mükerrem kıldı işler işler ise nesli Adem efali
Hayır üzere olan ahlâkı Muhammed-i hakikati
Münkiri olanlar iblis ile hem avanesi
Ceheneme ateş olan hem ahvali kabihi
Ruhi dahi sakın şerrinden daim işle ihsanı
Bütün kemâl ademdir. Ademdir ademi

UMMAN-I AŞK KASİDESİ

Ben bir derde giriftar oldum derdime derman isterim
Ah-i zarı figanımla feryad ederim, zatını bulmak isterim
Gece gündüz her an durmadan sırrınla seyran isterim
Yedi iklim dört köşe dolaşarak serab-ı umman isterim
Yeri denizleri dolaşan yudum yudum içmekle
Deryaları tüketsem kanmam illa Allah'ımı isterim
Mecnunum, Leylâ vechi aşkın ile yanarken mecazi halinden
Mevlâyı bulup bin bir Leylâ göstersem illa didarı isterim
Unsurumu kıysalar, narlarda yaksalar, dönmem illa yolumun
bendesiyim
Nokta-i sevda ile cevher-i nefsimi birleyip bakabillah isterim
Ruhi dahi bir nefes dûr olma vazgeç havadan
Hakikat-ı Muhammediye hırkası ile lokma-i Cemalullah isterim

Gezi