Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Hakikat-i Nefis

Hakikat-i Nefis

HAKİKAT-İ NEFİS (2)
Zatı nefis, nefesi rahman ey arifi hakikî.
Ol nefesten zahir oldu muhabbeti ilâhî.
Ol muhabbet sulbü pederden rahmi madere düştü.
Ol muhabbet deriden sureti beşer dünyaya geldi.
Ol muhabbet iklimi bedende nefsi sultani oldu
Ol muhabbet fenkihu ile kesreti hayale daldı.
Ol muhabbet şehri hayalde vâhime ile evlendi.
Hırs, tamah, şehvet, gazap ve nefsi emmare oldu.
Ticaret, kanaat, doğruluk nefsi mülheme oldu.
Yiyip içip, ciması nefsi levvame oldu.
Tedbiri âkil her işte hata eyler.
Elbette sırrı kader hükmünü icra eyler.
Tedbiri akılla beyhude telâş abestir.
Tâbi ol Resulüne her işi hüda eyler.
Ol muhabbet, şehri fikirde akıl ile evlendi.
İlm-ü irfan kesbiyle nefsi mutmain oldu.
Ol muhabbet şehri kalpte ruh ile evlendi.
Tevekkül, sabır, rıza, teslim, raziye ve marziye oldu.
Ol muhabbet melekûtda Ruhul kudüsle evlendi.
Misl-i İsa sâfi olup mevtaları diriltti.
Sıdkıya zatı nefis, nefesi rahman makarri.
Nur'u yezdan, Sırrı Kur'an makamı.

Gezi