Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Hakikat-i Şükür - Sırrı Miraç Kasidesi 1

Hakikat-i Şükür - Sırrı Miraç Kasidesi 1

HAKİKAT-İ ŞÜKÜR KASİDESİ (75)

Derecati şükür beş oldu Ey arifleri bil anı
Şükrü kavlidir biri O da lisanın şükrü
Şükrü lisan sahibi saadet dedi nebi
Şükür şükür ya şekur kabul eyle şükrümüzü
Artırır hem nimeti Çünkü vadetti bizi
Şükrü fiyli ikinci O da unsurun şükrü
Kıyam şükrü nari kıraattir hevası
Rüku oldu maisi sücut oldu turabı

EYZAN

Şükrü hali üçüncü düşünme istikbali
Hem düşünme maziyi Hemen bekle tecelliyi
Her ne gelirse kalbi zuhur eder efali

EYZAN

Şükrü kalbi dördüncü Tevekkül sabır, rıza, teslimi
Müsterih olur kalbi Zuhur eder sıfatı

EYZAN

Şükrü ruhî beşinci Aşkı mühibban vuslatı
Münevver olur ruhu Tecelli eder zatı

EYZAN

Ey Visali beş şükrü tatbik eyle nefsine
Müstakim ol elif gibi Lâmelif cümbüş yeri

EYZAN

SIRRI MİRAÇ KASİDESİ (76)

Vennecmi izaheva
Necmi nefsin batmümde gaip oldu ya Ahmed
Kaldı tevhidi efalin tecelliyle zuhur ettin ya Ahmed
Allahümme salli alâ seyyidina nuri Ahmed
Ve alâ ali ehlibeyti seyyidina nuri emced
Ve alâ ali ehlibeyti seyyidina nuri emced
Mazalle sahibiküm vema gava
Sahibiniz Muhammed sapıtmadı şaşırmadı Ya ümmeti Ahmed

EYZAN

Vema yantiku anilheya
Nefsinden hem vehminden söylemedin ya Ahmed

EYZAN

İnhüve illâ vahyün yuha
Ancak sözün vahyühuda hem hadistir ya Ahmed

EYZAN

Sıfatından fani olarak kaldı tevhidi sıfatın ya Ahmed

EYZAN

Allemehu şedidil kuva
Muallimin meliki hüda rabbı mutlak ya Ahmed

EYZAN

İlmi zatın fani olarak kaldı tevhid nuru zatın ya Ahmed

EYZAN

Zumirretin festava
Mekamıcema uruç ederek zıkuvvetle karşılaştın ya Ahmed

EYZAN

Hıra dağında bekler iken hem Rabbını gözler idi ya Ahmed
Vehüve bilüfikilalâ
Ruhu makamın uruç ederek sıfatı hakkı lâbis oldun ya Ahmed

Gezi