Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Hülasa-i Tevhid Kasidesi-19 Sual Kasidesi

Hülasa-i Tevhid Kasidesi-19 Sual Kasidesi

HÜLASA-İ TEVHİD KASİDESİ (84)

Ten tahtıdır bu canın Can bahtıdır cananın
Tendir sıfat mahalli Terbiye eder efali
Ruhtur sıfat mahalli Terbiye eder sıfatı
Sıfat zatın aynidir Zat sıfatın aynidir
Doğar kalbden cananı Tasarruf eder cümleyi
Zat köşkünü alınca İnde melikil muktedir
Visali'nin cenazesin debdebe ile götürmeyin
Kabir kapısıdır barigâhın Açzü tevazüla girmek ister

19 SUAL KASİDESİ (85)

Cebrail aleyhisselâmın arabi suretinde gelip Resulullah
Sallallahü aleyhi vesellem efendimize sual sorması
1 — Dedi Arap ilim isterim
Dedi Res'ul: Haşyetullah, edai emrillah
2 — Dedi Arap: Zengin olayım muhtaç olmayayım
Dedi Res'ul: Kanaati ihtiyar et
3 — Dedi Arap: Cemi mahlukat benden razı olsun
Dedi Res'ul: Halka faiden olsun zararın olmasın
4 — Dedi Arap : Halk içinde mergup olayım
Dedi Res'ul: Cemi âlemi kendin nasılsa öyle san
5 — Dedi Arap : Allah'ın sevgili kullarından olayım
Dedi Res'ul: Daima Kur'an oku ve zikri daima yap
6 — Dedi Arap: Kıyamette miskinler zümresinden olayım
Dedi Res'ul: Tezekkürü mevti bir an hatırından çıkarma
7 — Dedi Arap : İmanım kâmil olsun
Dedi Res'ul: Cemi halka güler yüzlü ol abus olma
8 — Dedi Arap : Daima hakka yakın olayım
Dedi Res'ul: Daima tahareti tammede bulun
9 — Dedi Arap : Hak bana merhamet etsin
Dedi Res'ul: İdarende bulunanları esirge
10 — Dedi Arap : Zahitlerden olayım
Dedi Res'ul: Halka kendi ailen nazarı ile bak
11 — Dedi Arap: Halkın fevkinde kuvvetim olsun
Dedi Res'ul: Her işte Allah'a tevekkül ol
12 — Dedi Arap: Cemi insanların ulusu olayım
Dedi Res'ul: Daima sahi ol pahil olma
13 — Dedi Arap: Çok ömür çok ibadet edeyim
Dedi Res'ul: Ana-baba rızalarını talep ve sılayı rahmet
14 — Dedi Arap : Rızkım kolaylıkla gelsin
Dedi Res'ul: Daima abdestsiz yere basma
15 — Dedi Arap: Kıyamette hakkın gazabına lâyık olmayayım
Dedi Res'ul: Kimseye gazaplanma gönül yıkma
16 — Dedi Arap: Hak indinde duam kabul olsun
Dedi Res'ul Haram lokma ekil etme (Yeme)
17 — Dedi Arap: Kıyamette halk yanında rezilü rusvay olmayım
Dedi Res'ul: Dilini gıybetten fercini zinadan muhafaza et
18 — Dedi Arap : Günahları ne şey eritir
Dedi Res'ul: Hastalık hakdan gelen kaza ve belaya sabır
19 — Dedi Arap: Sevapları ne şey giderir
Dedi Res'ul: Halkın ayıbını söylemek yaramaz huylu olmak
16/11/1954

Gezi