Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Hz.Hakkı Aziz Ziyareti-Merhum Valide Hanım Kitabesi-Merhum Maktumu Mehmet Efendi

Hz.Hakkı Aziz Ziyareti-Merhum Valide Hanım Kitabesi-Merhum Maktumu Mehmet Efendi

Hz. HAKKI AZİZ ZİYARETİ

Zatı paki izzetinle nazar ettik alemleri eyledi zuhur
Mahbubu cananınla tezeyyün ettik nurlarıyla menzur
Hayatı buldu seyri ile intizam alem devriyle meşhur
Bütün kemali beşeriyet böylece tekamül bulur aslıda şuhu
Enbiyalar evliyalar hep böylece geçtiler makamı aliyeyi mecu ol
Ziyaretleriyle hisse yap eyle bu meyanda Hakkı Aziz sultanımla vücut
Ya ilahi aciz Ruhi'yi silsilei piran nazarından ayırma
Visali ve yarenle meratiple seyrile buldur vuslatı şuhut
23/Ocak/1963

MERHUM VALİDE HANIM KİTABESİ

Elhamdülillah tohvetül ile buldum aslımı
Mirat-ı Muhammed ile gördüm nuru cemalini
Kemalat bulmak isteyenler her nefes Allah
Diyerek versin son nefes cemalini
Makamdır penci aba Rabbim kubbeyi beyza
Pirim Hüsami sultanım Visali hem vefa
Evlatlarım Ruhi ve İhvan Uşşaki
İki cihanda ayırmasın idvanı bi vefa

MERHUM MAKTUMU MEHMET EFENDİ

Genç yaşımda darı fenadan bakaya kıldım sefer

Aslımı buldum belada ikrarım böyle idi kader

Kemalatı bu alemde bulmak mukadder

Nevafisi ikmale bir demde sefer ettim meyer

Sultanım, Efendim, Pirim ve Pedari müderim

Feyzi ile ruhunu göster hem zevki mahşer

Ya İlahi aciz kulunu ayırma cümlesinden

Yarenlerle göster hem şuhud

Gezi