Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / İşfu-u Selam -Mübarek Geceler Kasidesi

İşfu-u Selam -Mübarek Geceler Kasidesi

İŞFU-U SELAM KASİDESİ

Esselamû aleyke ya eyyü henne biyyü buyurdu Zatullah
Esselamû aleyna ve alâ ibadillahissalihin buyurdu habibullah
İfşadu selam ile verdiler bütün enbiya evliyaullah
Mümin isen sen de gördüğüne ver selam bul necatullah
Kur'an'da vardır yetmiş yerinden esselam esması feyzullah
Kalbinde kabız gelince bu kerre oku açılsın basitullah
Selatu daimundan evvel selamla aç melekütullah
Arş kapısına habibullah selamla başladı kurbetullah
Doksan bin kelama hamil oldu Muhlis mütteki müminde hidayetullah
Muhlisinden olursun alırsın ledünni kelamları olursun ehlullah
Kulubi batınında ruh sırrı hafi ahva kapıları açmak için
Her azanı selamet kıl ağyardan kalbi selimle selamullah
Ruhi dahi sen Visali'den aldığın selam nurlarını
Müstefit kalblere tevhidi telkin etti birlikte bulasın veçhullah

MÜBAREK GECELER KASİDESİ

Bihamdillah yine geldi Recebül ferd ayı nuru Muhammediye'den
Yetiştirdin hakikat-i Muhammediye unsuru mayesini
Hz. Abdullah ile Amine oldu sebebi rağbete minhat'e ile
Şüküren Alillah tecelliyi efalinle yetiştik mübarek gecelere
Eşşehrul Haram tebşirinle kitabında işaret buyurdun bizlere
Bütün kainatı nuru Muhammediye'ye gark ile doyurdun bizleri
Ruh aleminde iken zevkini sinemize yuğurdun bizleri
Şükür Allah tecelli sıfatınla da açtın mübarek geceleri
Miracınla Habibini huzuruna aldın gösterdin cemalini
Yirmiyedisinde her sene tekrar davetinle muhlis kullarını
Vadi suphanınla yetmişbin hicabı ref ile veçhi barini
Şükür Allah tecelliyi zatınla kıldın mübarek geceleri
Şaban-ı şerif habibi Mustafa'nın ayı oldu hem
Onbeşinde beratlarımıza vasıtası ile nail olduk hem
İki cihanda ayırma bizleri ol şefi kurbiyetten
Şükür Allah veçhi ilahını gösterdin mübarek geceleri
Ramazan-ı şerif ile mü'min'lere tebşir ettin davetini
Yirmiyedisinde Kadrinle şeref verdin kalblerimize
Sure-i İNNA ENZELNA ile buyurdu bin aydan hayırlısını
Şükür Allah celalullah'ın ile huzurunda gösterdin mübarek geceleri
Hazinen de nihayeti yok mübarek gece gündüzlerin
Her an nazargâhı ilâhinle rahmeyle bizlere
Her nefeste zikrinle her nazarda tefekkürünle meşgul kıl
Şükür Allah selatı daimun ile nasip kıldın mübarek geceleri
Feyzi akdesten feyzi mukaddese nurunu silsile ile bizlere
Meratibi sülükle oniki imam ve piranla yetişdir
Rehberim İmam Âli Pirim Hüsameddin Uşşakiy'le
Şükür Allah mürşidim Visali'le bildirdin mübarek geceleri
Ya ilâhi aşık Ruhi'yi ihvanlarla bu mübarek geceleri
Uzun seneler muammer eyle yetiştir rıza-i ilahınla cümlemizi
Miratı Muhammediye ile mazhar eyle onsekizbin alemle temaşa ile
Şükür Allah vuslatınla cümlemizi daim kıl mübarek geceleri

Gezi