Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / İştiyâk-ı Aşk Kasidesi-Hadarati Hamse Kasidesi

İştiyâk-ı Aşk Kasidesi-Hadarati Hamse Kasidesi

İŞTİYÂK- AŞK KASİDESİ

Her an anarsam Zâtını, Zatınla müştâk olurum
Nûr-u didemle veçhi ilahiyeni görmeyen her an atşan olurum
Mahbubu kibriyana yüz sürüp yolunda dirahşan olurum
Aşk-ı ânınla yanı mahvî handan olurum
Pirim Uşşakî Hüsâmî hakkında yeksan olurum
Sahne-i cevranda tayyi zamanla tayran olurum
Mürşid-i Azam Sıdk-ı Visali önünde, her an kurban olurum
Soyunup libası, fenadan tayyip makam olurum
Ruhî dahi bab-ı hüda ile her an mahf olurum
Bakabillah bulup rü'yeti İlahiye'ye müntazir olurum

HADARATİ HAMSE KASİDESİ

Zatül cezbi kenziye bir kez nazar salınmaz
La taayyünâleminde zatile zata verilmez
Taayyün evvel amelda ilmi sabige âlemi hakalık
Esma eşya mabde-i rab merbubi nazarı
Tecell-i gaybı ile oldu zuhur cümlesi
Evvel, âhir, zahir, batın oldu mâlum nesebi
Ruhi, Nuri akli vehmi alâ hakikat-ı MUHAMMEDİ
Lahutiyetle mahit oldu hazeratı hemse-i evveli
Ceberrut esmail-hüsna hazineleri, merkezi,
Melakût-ü ervah emayeti ilahiye verilmesi
İnsan cami-i esma cümle ile gayriler meraklı
Sahip olmaz bazıları zalim cahil halleri
Alemi misal elestü hitabı duydu sureti geyüp cümlesi
Kalubelada enbiya, evliya mü'minler güruhun diğerleri
Cümle esma-i müsemmalar geyüp isbatı vücut kıldılar
Hadi mudil esmaları sait şakı aldılar
Devre eflaki sema ile arzu nüzül kıldılar
Alemi Şahadette aslına seile icra kıldılar
Resûl kitabı ile süfli âlemden kurtulanlar
Haşri, neşri, sıratı, mizanı, kıyameti vusta ile gördüler
Mürşidi kamile yetişenler mukarreb hem veli oldular
Mahşer-i kübrayı Cennet'i cemâli bu âlemde buldular
Ruhi dahi seyrini bu âlemde ikmal et
Yârenlerin hep bu yolda seyr-ü sülük kıldılar

Gezi