Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Kalbin Yedi İlacı ve İsmi Hu Kasidesi

Kalbin Yedi İlacı ve İsmi Hu Kasidesi

KALBİN YEDİ İLÂCI KASİDESİ (50)

Ey gönül vuslatı cemalden kesme ümidi müdam
Bu yedi ilâcı maneviye eyle devam
Biri az yemek oldu, ikincisi az kelâm
Üçüncüsü özlet anil enam, dördüncüsü az menam
Bil beşinci zikri müdam altıncı oldu fikri tam
Yedinci aşkı hak kapladı kalbi hemen açılır kalpten bir kapı
Görür anda nuru cemali hem görür Peygamberi
Hem görür nebileri ve hem görür velileri
Hem görür arşı kürsi dahi tavaf eden melekleri
Hem görür mahşeri sıratı hem görür mizanı ameli halkı
Hem görür sekiz cenneti hem görür nari cahimi
Hem görür şeytani cini hem görür âlemi berzahtaki mevtaları
Visali eyledi seyri sülûki gördü hem levhi mahfuzu
Ve hem sırrı kader ilmini ey ihvanlar siz dahi
Eyleyin böyle sülûki göresiniz makamları hem olasınız Visali
Kalbin zemininde vardır dört direk
Hannan, Mennan, Deyyan, Süphan melek

Kalbin fevkinde vardır üç lemalar
Rububiyet, Rahmaniyet, Rahimiyet envarlar
Hem sağında nebiler, veliler, mürşidler,
Hem solunda tecelli, esma, efal,sıfat, zatiler
Hem önünde ilim, marifet, muhabbet, Nur-u iman
Hem arkada rüyayı sadıka, vahiler dahi ilham

EYZAN

İSM-İ HU KASİDESİ (51)

Nam-ı hüda nefse safa hu hu ile ferdi ferdi zat
Zikri hüda ruha hayat hu hu ile ferdi Kuddusü zat
Zikri hüda nura ziya hu hu ile ferdi Nuru zat
Zikri hüda kalbe vüsu hu hu ile ferdi Allah zat
Zikri hüda akla ziyad hu hu ile ferdi Ahad zat
Zikri hüda fikre kuva hu hu ile ferdi Samedi zat
Zikri hüda vehme kemal hu ile ferdi ism-i Celâl
Zikri hüda hayale cilâ hu ile ferdi hak hak zat
Zikri hüda himeme vefa hu hu ile ferdi vahid zat
Zikri hüda suvere cemal hu ile ferdi ismi cemal
Zikri hüda cisme gıda hu hu ile hayyi hayyi zat
Zikri hüda kabre rifak hu hu ile vitrü vitrü zat
Sıdkı geda cana baka hu hu ile cana baka

Gezi