Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Kaside-i Derecatı Aşk

Kaside-i Derecatı Aşk

KASİDE-İ DERECATI AŞK (12)

Derecatı aşk sekiz heman — Anlar anı aşıkan lâ ilahe illallah
1 — Biri oldu hem ihsan — Duydu mahbubu hisan
Aşık oldu gaiben — Görsün anı zahiren
Buyurdu zati hüda — Ye'mürü bilâdli vel ihsan

2 — Meveddet iki arayan — Eder ülfet bimahrem
Aldı inabe bittamam — Girdi tariki müridan
Buyurdu zati hüda — İllelmevedete filkurba

3 — Muhabbet üçü muhiban — Birleşir ruhu her zaman
Görür rüyada heman — Eder vuslatı canan
Buyurdu Resul-ü hüda Zurni — Ğübben tezdüt hübben

4 — Hüllet dördü ey yaran — Geydı lübsü mahbuben

Eder sirayet sura heman — Olur mahbubu aliyan
Buyurdu zati hüda — İbrahim'i Halila

5 — Şagef beşi ey sekran — Ruh ile cismi yeksan
Cismike cismi ya canan — Eder zevki binihan
Buyurdu zati hüda — Kad şagafeha hübben
Buyurdu Resul-u nebi — Cismike cismi Ya Ali

6 — Altı oldu aşkı sultan — Girdi hükmü batman
Yaktı içi kamilen — Kalmadı hiç masiva
Ekli şurbi daimen — Kesti nevmi gıdadan
Buyurdu zati hüda — Kuni berden veselama

7 — Tetüm yedi bittemam — Oldu mahbubu kal bigan
Görür anı zahiren Gezse tozsa her zaman
Buyurdu zati hüda — Rabbeke iza nesite

8 — Sekiz valehü hayran — Gitti aklı meçzuban
Olur meleki aliyan — Düşer teklif nefsinden
Buyurdu zati hüda — Emkünte minel allin lâ ilahe illallah


Sıdkı yandı aşkından — Göster cemali lütfundan
Yoktur kudret nefsinden — Kesmez ümidi cudundan
Geydir lübsü istebrakdan — Olsun muhatap tazından
Göster zatı zatından — Göremez kendi kendinden
Yarab zid muhabbeti — Yaksın aşkın içeri
Göster müdhammetanı — Sırrı neddahatanı
Görsün bunda zevkini — Bulsun anda künhünü

Gezi