Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Kaside-i Fenafillah

Kaside-i Fenafillah

KASİDE-İ FENAFİLLAH (57)

Hor bakma sen kıtmire on haslat anda cami
Biri yoktur meskeni avlu kapıdır evi
Ruyi zemin vatanı gökler oldu tavanı
Malı yoktur ikisi rezzak oldu sahibi
Hemen söyle kıtmiri ya Bayazit bestami
Olamasın refiki vardır senin buğdayın
Yarab, yarab yarabbi mahvet hem efalimi
Hem sıfatı zillimi — Hem vücut zatımı
Hem vücut senin oldu — Alem oldu hem zilli
Yoktur halkın nazarı menfur oldu hem üçü
Aç durur ekseri halı hem kanaat sahibi
Kerih görmez taamı — On haslattan hem dördü

EYZAN

Uyumaz geceleri tesbih eder Rabbını
Hem tefekkürdür işi on haslatın hem beşi
Sukutdur ekseri halı söylemez malâyani
Düşünmez hem gayriyi on haslattan altısı

EYZAN

Dövse eğer sahibi terketmez kapısını
Gitmez başka kapıya on haslattan yedisi
Sever hem dostlarını saldırır düşmanları

EYZAN

Hıfzeder hem sahibini on haslattan sekizi
Sadıktır sahibine hıfzeder hem malını
Bekler daim emrini on haslattan dokuzu
Ölse kalmaz mirası yoktur tülü emeli
Bekler daim mevtini on haslat tamam oldu

EYZAN

Dedi kıtmir ya Musa bulamadın ahkeri
Taktı ipi boynuna geldi rabbül âlemin
Bulamadım ahkari nefsimden hem hakiri
Sıdkı bu on haslatı tatbik eyle nefsini
Yapamazsan sen anı çıkamazsın bekayı
Bulamazsın visali göremezsin cemali

Belge İşlemleri
Gezi