Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Kaside-i Münferice BÖLÜM 1

Kaside-i Münferice BÖLÜM 1

Kaside-i Münferice Bölüm-1

KASİDE-İ MÜNFERİCE (5)

Feiza zakalemru fekul:
işteddi azmetü tenfericü kad âzene leylüki bilbeleci
İsmicelâlin şiddeti — İsmicemâledir celbi
Hem gecenin zulmeti — Subhıziyaya i'lâmi
Allah Allah ya Münci-lûtfet nefse ya Münci
Yoktur gayrıdan necatı-imdat eyle ya Münci
Ya Münci, ya Münci, ya Münci
Ve zalemülleyli leha sürücün - hatta yağşahü ebüssüruci
Hem gecenin zulmeti — Oldu kamer ziyası
Hem nefsimin zulmeti — Oldu akıl ziyası
Geldi kamer'in babası — O da şems'in ziyası
Geldi aklın bahası — O Ha ruhun zivası

EYZAN

Ve sahabülhayri leha metarün — Feizacael ibbanü teci
Hem hayır bulutunun — Vardır azim emtarı
Hem vakti geldiğinde — Zahir olur esmarı
Ânz olur hem nefse — ismi dârrın ahkâmı
Hem vakti geçtiğinde — gelir basit esması
Hem lisanın meyvesi — Zikridaim hem şükrü
Hem nefsimin meyvesi — İtaattir Rabbıyı
Dahi kalbin meyvesi — Sabır, tevekkül hem rızayı teslimi
Hem ruhumun meyvesi — İlmü irfan Rabbiyi
Hem sırrımın bahçesi — Likayı rü'yet cemali

EYZAN

Ve fevaidü mevlâna cümelün-Lisüruhilenfisü velmüheci
Mevlâmızın nimeti — Çoktur sayılmaz adedi
Hem nefsimin ceylânı — Yiyip, içüp, uyuması
Vardır nefsin makamı — Emmarede safiyeyi
Vardır kalpte dört kapı — Biri ülya oda cemal kapısı
Biri süflâ — O da dünya kapısı
Biri sağdan — O da cennet kapısı
Biri soldan — O da cahim kapısı
Yoktur, birinde hem kapı — O da vahdet kapısı
Şükret nimetlerine — Etme şikâyet derdine

EYZAN

Veleha erecün muhyi ebeda — Faksud mahya zakel eruci
Mevlâmız nimetinin — Vardır miskten kokusu

Vardır hayati ebedi — Hem ruhların gıdası
Kasdet bul o hayatı — İç hem abu hayatı
Üçtür kalbin hayatı — Biri ilmüledünni
Biri aşkı ilâhi, biri bakabillâhi bunlar varisi nebi

Gezi