Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Kaside-i Münferice BÖLÜM 10

Kaside-i Münferice BÖLÜM 10

EYZAN

Ve ebi hafsın ve kerametini — Fi kıssatı sariyetil haleci

Zatullah'ın  rahmeti — Olsun Faruk üzere

Çünkü kerameti — Zahir oldu Hutbede

Haleç kabilesinden — Emir oldu sariye

Bir aylık mesafeden — İşitti kelamını

EYZAN

Ebi amrin zinnureyni — Elmüstahyi elmüstahya minhülbeheci

Zatullah'ın rahmeti — Olsun zinnur üzere

Cümleden eder haya — Halk dahi haya eder

Hılkıyyeti güzeldir — Hem ahlâki güzeldir

Sakalı hem uzundur — Dişleri hem altundan

 EYZAN

Ve ebihasenin fil ilmi iza-Vafa bisahayibihilhulüci

Zatullah'ın rahmeti — Olsun Haydar üzere

Hem ilim bulutları — Zahir oldu kalbinde

İzhar etti fununi — İfa etti ehlini

İlmi zahirin aslı — Bulur imam Ali'yi

İlmi batının feyzi — Gelür Haydar'dan heman

 EYZAN

Ve alessibtayni ve ümmühüma — Vecemiil ali bimünderici
Zatullah'ın rahmeti — Olsun Hasan müçteba,
Hem Hüseyin'i Kerbelâ hem Fatıma-tü Zehra
Hem cemiialini — Hükmünde ehli beyti

Gezi