Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Kaside-i Münferice BÖLÜM 11

Kaside-i Münferice BÖLÜM 11

EYZAN

Vesahaibihim vegarabetihim — Binücumilhidayeti ehlissürüci
Zatullah'ın rahmeti — Olsun eshap üzere
Hem olsun akrabası — Dahi hem amcaların
Çünkü anlar oldular —- Hidayet yıldızları

EYZAN

Vealatübbaihumul ülemai — Biavarifi dinihimilbeheci
Nübüvet müessili — Ülemai zahirin
Vilayet müessili — Ülemai Arif'in
Zatullah'ın rahmeti — Olsun bunlar üzere
Çünkü bunlar bildiler — Hem dinin esasını

EYZAN

Yarabbi bihim ve bialihim — Accil binnasrı ve bil fereci
Yarab bu zatlar hürmetine — Tacil eyle nusratı
Hem açarsın müşkilleri — Bi, hürmeti seyyidi

EYZAN

Verham ya ekremimen rahima — Abden an babike lem yeici
Rahimlerin ekremi — Rahmet eyle yarabbi
Kapından uzak düştüm — Hem abdü zelil oldum

EYZAN

Vahtüm ameli bihavatiliha — Li ekune gaden filhaşri neci
Hatemim olsun iman — Hem ameli salihi
Hem mahşerde olayım — Hem necati ebedi

EYZAN

Lâkin bicûdike muterifün — Fakbil bimaaziri hüceci
Hem kusurum çoktur — Cudu keremin boldur
Mazeretimi kabul et — Çünkü vardır hüccetim

EYZAN

Veizazakelemrü fekul — İşdeddi ezmetü tenferüci
Dar ismi geldiğinde— Hemen oku münciyeyi
Kasidenin şarihi — Sıdkı fakir acizin
Okusunlar ruhuma — Okudukça fatihayı

Gezi