Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Kaside-i Münferice BÖLÜM 2

Kaside-i Münferice BÖLÜM 2

BÖLÜM 2

EYZAN

Felerubbetema fâzalmahya — Bibuhurilmevci minellüceci
Bulmak istersen hayat — Aşkla dalasın bahri
O da ilim deryası — Yoktur haddükenarı
Hem ulûmun menba-ı — Dörttür eyi bilmeli
Biri zatullah ilmi — Bahri umman misali
Biri resulün ilmi — O da enhar misali
Biri mürşitler ilmi — O da kuyu misali
Biri müritler ilmi— O da desti misali
Biri avamın ilmi — O da kâse misali

EYZAN

Elhalku camian fiyedihi — Fezu siatin vezu harecin
Cümle halkın küllisi — Kudretullah esiri
Kimi gani oldu — Mahalli basiti
Kimi fakir oldu — Mahalli kabızı
Kimi said oldu — Mahalli hadiyi
Kimi şaki oldu — Mahalli mudilli
Kimi zelil oldu — Mahalli müzilli
Kimi aziz oldu — Mahalli muizzi

EYZAN

Venüzulühüm vetulûühüm — Fealâ derekin vealâ derecin

Hem şakiler nüzulü - Derki esfel mahalli

Hem saidler uruci - Hem âlâdır mahalli

EYZAN

Vemeayişühüm ve avakibühüm — Leyset bilmeşyi alâ aracin

Mahlûkunun maaşını — Hem akıbet emrini

Takdir etti ezeli — Kurudu hem kalemi (Ceffelkalem)

Rabbımın hem takdiri — Yoktur anda hatası

Talip oldu mahlûkı — Verdi Allah hakkını

Haşa zulüm etmedi — Zulmü bizde bilmeli

 EYZAN

Hikemün nüsicet biyedin hakemet-Feizente-secet bilmüntesici

İlmullah hükmetti — Kudretullah dokudu

Hakayıkı eşya dokundu — Âlemle zahir oldu

Giydiler elbiseyi — Geldiler bayram yeri

Bayramıdır Dünyası — Amelidir ukbası

Gezi