Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Kaside-i Münferice BÖLÜM 5

Kaside-i Münferice BÖLÜM 5

EYZAN

Fekünilmardiyyü leha tügan — Terzahügaden fetekûnü neci
Kılmak isterse razi — Takvan oldu hem mihri

Bundaki takvan senin — Anda olur hem razi
Kurtarır azaptan seni — Eder fevzünecati
Üçtür takva derecatı — Biri iman hem ameli salihi
Günahlardan kaçması — Oldu takva ikisi
Varlığından geçmesi — Oldu âlâ derecatı

EYZAN

Vetlül Kur'âne bikalbin zî-Haragin vesavtin fîhi şeci
Ey aşiki kur'an-i — Hem likaı cemali
Oku daim Kur'an-ı — Hem hurufu kalbi
Hem oku ağlayarak — öyle buyurdu Nebi
Kalb iki kısım oldu — Biri oldu cismani
Hem sanevberi şekil — Ruhu hayvan merkezi
Biri kalbi hakiki — Ruhu sultan merkezi
O'dur irfan mahalli — Odur iman mahalli
Hem mirati ilâhi — Hem manzari rahmanı
Beşdir kalbin devası — O'dur kalbin şifası
Mecalisi salih evveli — Oruç tutmak ikinci
Kur'an okumak üçüncü — Dördü gece namazı
Hem seher vaktinde — istiğfardır beşinci

EYZAN
Veselatulleyli mesafetuha — Fezhep bilfehmi fîhi vecî
Hem gecenin namazı oldu ayet menzili
Aşkla oku Kur'an-ı — Tekrar tekrar ayeti
Hem düşünerek mânâyı — Zahir olur envarı
Git gel oku anı — Tekrar tekrar ayeti
Çünkü Resul okudu — Bir ayeti sabahı

EYZAN

Veteemmelha vemaanîha — Te'tilfirdevse ve tefterici

Hem gece zamanında — Okunan ayetleri
Düşün hem mânâların — Giresin firdevs cenneti
Kurtarır gamdan seni — Hem şadeder handanı
Şahı vilâyet Ali — Buyurdu hem hadisi
(Lâheyrefiibadetin lafikhe leha vela fikiraetin lâ tedebbüre fiha)
Abidin ibadeti — Fikirsiz hayır olmadı
Hafızın kıraati — Mânâsız hayır olmadı

EYZAN

Feşrep tesnîme müfecceriha — Lâ müntezicen ve bimümtezici
Firdevsin şarapları — Karışıktır bilmeli
İçerler hem ebrarı — Hem şarabı kafuri
İçer mukarrebleri — Hem şarabı tesnimi
İki kısım şarabı — İçer Arifi billâhi
Gayrimahlut şarabı — O da tesnim bilmeli
İlmiledün alimi — İçer mânâ şarabı
İlmüfıkıh alimi — İçer elfaz şarabı
Çünkü anların ilmi — Karıştı içtihadı

Gezi