Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Kaside-i Münferice BÖLÜM 6

Kaside-i Münferice BÖLÜM 6

EYZAN

Müdihal aglülâtihi hüden — Ve hüden mütevellin anhü hücî
Aklımaadın seni — Sevkeder hidayeti
Layık oldu hem metha — Hem nefsin muallimi
Nefsi heva hem seni — Sevkeder dalaleti
Lâyık oldu hem zemmi — Hem aklın düşmanı
Afakta ruhun Musa — Hem aklın oldu Harun
Hem nefsi emmaren oldu — Firavun misali
Hem nefsi hevan — Oldu haman misali
Nefis ruhun düşmanı — Heva aklın düşmanı
Çünkü Resul buyurdu — (Recana minelcihadilasgari ilâcihadilekber)

Gece gündüz harp eyle — Öldür hem emmareyi
Hevanıda ketil eyle — Hakim olsun hem aklı

EYZAN

Vekitabullahı riyazatehu — Liugûlilhalgı bimünderici
Hem nefsin rizayeti — Akla tabi olması
Hem a k im riyazeti — Kitabe tabi olması
Hem akıl sahipleri — Mahkum oldu kitabı
Mürşidimiz Muhammed — Rehberimizdir Kur'an
Talip olan can verir — Bulur iman kemali

EYZAN

Vehıyarülhalgı hüdatühüm — Ve sivahüm minhemecil hemeci
Halkın hayırlıları — Gösterir hidayeti
Hem bunların gayrisi — Övez sinek misali
Hadiler oldu iki — Enbiyalar hem biri
Hem mürşitler ikisi — Hak yoluna sâliki
Hidâyet oldu iki — Halkı seman telkini
Bunlar evliya oldu — Hem nebiler varisi
Hidayeti kalbi iki — Oda zatullah hidâyeti
(İnnekelâtehdi) kavli — Nefyetti hidayeti
(Velâkinnallahe yehdi) — Zatında isbat etti
Çünkü Resul buyurdu — Hitap etti Ali'yi;

EYZAN

Lien yehdillâhü racülen alâ yedeyke hayrün leke mimma talaat aleyhişşemsü

Ya aliyyü ya veli — Allah'ın hem seninle bir recüle hidayeti
Şemsin arza tuluundan — Hayırlıdır ya Ali
Bir şahsa hem irşadın — Cümle dünyadan efdali

EYZAN

Veiza küntelmıkdamü fela — Tezfa'filharbi minerreheci
Ey mürşidi kâmili — Ağyardan gelen taşı
Haktandır bil anı — Şikâyet etme hem gayri
Tozlandırır ruhunu — Tevhidin siler anı
Hem cihadı ekberi — Harpte kazan ey Veli
Çünkü resul buyurdu — Fi hadisi nebevi:

Gezi