Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Kaside-i Münferice BÖLÜM 7

Kaside-i Münferice BÖLÜM 7

EYZAN

Latezalü taifetün minümmeti yukatilüne alelhakkı zahirîne ila

yevmil kıyameti

Her asırda hocalar — Nefsi bilmez cahiller

Zemeder arifleri — Bilmezler ahvalini

İrşadı kabul eylemez — Ebu cehil misali

Hocaların irşadı — Tahta fırın misali

Çünkü anların benliği — Mani olur vuslatı

EYZAN

Veiza ebsarte menare hüden — Fezher ferden fevkasseci

Ey saliki ilahi — İlmin oldu şevki

Amelindir biniti — Sabr, Tevekkül gıdası, rızayi teslim libası

Görürsün hem melekutu — Zahir olur envarı, görürsün velileri

Zahir olur nebiler — Hem cemali ilahi

Tamam oldu sûluki — Hem mi'racı nebiyi

Gelir nasut alemi — Giyer libası beşeriyeti

Gitme ifratı tefrite — Zahir ol orta yolu

Çünkü Resul buyurdu: — Hayrül ümur evsa tuha

Kuvveyi aklın evsatı — Hikmettir on aksamı;

Kuvveyi aklın ifratı — Cerbeze on aksamı

Kuvveyi aklın tefriti — Hamakat on aksamı

Kuvveyi gazabın evsatı — Şecaat on aksamı

Kuvve-i Gazabın ifratı — Tehevvur on aksamı

Kuvveyi gazabın tefriti — Cebanet on aksamı

Kuvveyi şehvetin evsatı — İffettir on aksamı

Kuvveyi şehvetin ifratı — Şerredir on aksamı

Kuvveyi şehvetin tefriti — Hamutdur on aksamı

 EYZAN

Veizeştagat nefsün vecedet — Elemen bişşevgil - mu'telici

Nefsi natıka aşık — Mevlasıdır Maşuki

Buldu aşkın elemin — Yaktı kalbi şiddeti

Eşidir hem ircii — Maşukundan hitabı

Makamı safiyede — Görür cemali yari

Tarif etti hakikat — Hem nefsi natıkayı

 EYZAN

Ennefsün natıkatü : — Kaimün bizatihi lâ eyne nürün minenvarillahi.

Minallahi meşrıkuha ilallahi mağribüha,

Aşk iki kısım oldu — İçtiyaktır hem biri

İkisi hem aşk oldu — Aşkla buldu maşuku

Gördüğünde maşuku — Söner aşkının narı

Hem cezbe-i rahmani — Hem meczubu ilâhi

İrşad edemez gayriyi — Yoktur anın irfanı

Aşıklar meczup oldu — Arifler müştak oldu

Gördüğünde maşuki — Sönmez ateş elemi

Çünkü maşukun ilmi — Yoktur haddü kenarı

Bunlar mürşid oldular — Hem varisi nebiler

Çünkü maşuk buyurdu — Vekulrabbi zidni ilma

Fimakadi Sıdkın inde melikin muktedir

Gezi