Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Kaside-i Münferice BÖLÜM 8

Kaside-i Münferice BÖLÜM 8

EYZAN

Vesenayelhasna dahiketün — Vetamammüddıhki alelfeleci

Hasna olan huriler — Güler daim dişleri

Dahi Dıhkin temamı — Oldu seyrek dişleri

İlmüamelle bulanlar — Cemali yari görenler

Zatullahın Gülmesi — Rızasıdır Bilmeli

Dişlerinin seyreği — Kelamının lezzeti

Zelihanın cemali — Hurilerin Gölgesi

Hurilerin cemali — Cemalullah Gölgesi

Buyurdu Zatı Hakkı - Fihadisi Kutsiyi:

Yebneademe men arife nefsehu fekat arifeni vemen arifeni fekat

talebeni ve men talebeni fekat vecedeni vemen vecedeninale külle

menahü ve fevka ma yütemennahü velayüsirü aleyya gayri.

Nefsini bilen müritler — Beni bilir ya Abdi

Beni bilen aşıklar — Zikrü daim talebi

Beni talip olanlar — Bulur hemen zatımı

Beni bulan Arifler —Bulur nimet Kemali

Tercih etmez zatıma — Benden gayri eşyayı

EYZAN

Velyabül esrarı katiçtemeat — Biemanetiha tahtessuruci

Velilerin kalbinde — Toplandı hem esrarı

Anlar oldular emin — İfşa etmez esrarı

İlim iki kısım oldu — Biri zahir o da şeriat ilmi

Biri batın — O da hakikat ilmi

Buyurdu Zatı hakkı — Fihadisi Kutsiyi;

EYZAN

Lihazinetün azamu minelarşı ve evsau minel kürsiyi ve ezyenü

minel melekuti ve etyabu minelcenneti, arduha el îmanü, semaüha

el marüfe-tü şemsüha el aşku, kameruha el muhabbetü, sahabuha

el aklü venücumuha elvaridatül ilâhiye, mataruha elmerhametü ve

enharüha essahaü ve eşcarüha elamelüssalihü ve esmarüha elhulugulhüsna

ve gusuruha elhimmeti velehâ erbeatü erkanin: Ettevekkülü

vessabru veteffizü verrizâü velehâ erbaatü ebvabin: El ilmü velhilmü

vez zikrü velvuslatü elâ vehiyel galbül mü'minüttegıyyilkamil,


Zatullah'ın hazinesi arştan büyüktür hacmi.

Kürsüden geniş ümki — Hem müzeyyen melekutdan

Arzıdır anın imanı — Semasıdır irfanı

Aşktır hem güneşi — Muhabbeti Kameri

Aklıdır hem Bulutu — Merhameti emtarı

Sahasıdır enharı — Varidatı Yıldızı
Amelidir eşcarı — Ahlâkıdır Esmarı
Himmetidir köşkleri — Hem vardır dört erkanı
Tevekkül, sabır, tefviz rizayi
Hem vardır dört kapısı — İlim, Hilim, Zıkrüdaim, Vuslatı

Takı, Nakı, Mümini kamilin kalbi

Gezi