Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Kaside-i Münferice BÖLÜM 9

Kaside-i Münferice BÖLÜM 9

EYZAN

Verifku yedumu lisahibihi — Velhurku yesiyrü ilelhereci

Velilerin miracı — Tamam oldu ey ehi

Geldiler hem Nasutu — İrşat edeler halkı

Rıfk ile davet ettiler — Serttir mahrumiyeti

Çünkü Allah buyurdu (lintelehüm) emrini'

Velevkünte fazzan galizal kalbi — Şiddetle emreylese icabet etmez

daveti.

İfrat tefrit etmedi — Riayet etti evşatı

Beşerde üç kuva var — Şehvet gazap üçü oldu hem aklı

Aklın hikmet evsatı — O da ondur derecatı :

Safayı zihin, Cevdeti fehim, Hem zekâdır üçüncü

Hüsnü tasavvur, suhuleti taallüm, hıfız, zükur yedinci

Fethükalb, fethü ruh, fethüsırdır onuncu

Aklın cerbeze ifratı — O da ondur derecatı

Nasara, Yahudi, fisagoris itikadı

Eflatun, Sokrat, Bukrat, Arıstatalis yedinci

Mecusi, Dehri, Tabii onuncu

Aklın hamakat tefriti — O da ondur derecatı:

Mutezile, Kadriye, Cebriye, Muattaladır dördü

Hariciler, Rafıziler, Kiramiyedir yedi

Ehlügaflet, ehlitenasuh, cehlü mürekkeptironu

Gazabın şecaat evsatı — O da ondur derecatı:                       

Cebanet, Kesretiekil, kesretinevm, kesreti kelâm, ihtilâtınas beşinci

Terkizikir, terkifikir, terküemrübilmaruf, terkü nehyanilmünker,

Terküterbiye-i evlât ve zevç onuncu

Şehvetin iffet evsatı — O da ondur derecatı:

Sadakat, kanaat, nezahet, sahavat, Cud'dur beşi

Kerem, İsar, infial, nubassarat, Mürüvvetdir onu

Şehvetin şerredir ifratı — O da ondur derecatı:

Kibir, ücüp, iftihar, haset, hırsdır beşi

Hetkinamus, istihza, buhul, haram lokma, ihtikârdır onuncu

Şehvetin hamud'dur tafriti — O da ondur derecatı:

Hamut zilleti nefis, Tamâ Batalet, keselândır beşi

Tenbel, Havf, hüzün, esareti nefis, intiharı hafi onu

EYZAN

Veselâtullahi alelmehdi — Hadinnasi ilelhaceci

Allah'ın rahmeti olsun — Mehdi Resul üzere

O zat gösterdi nase — Tariki müstakimi

Çünkü Allah buyurdu — Kur'an-ı azim içinde:

(Ya eyyühellezine amenû sallu aleyhi)

Hem Resulü buyurdu — Hadisi celal içinde.

(Rugimeenfürecülin zükirtü indehu velem yusalli aleyye)

Bir mecliste zikir olunsa hem ismim

Helak olsun getirmeyen salâvat

Allahümme Salli alelmehdi velhadi

Ve alâ alihi ve ehlibeytihi.

EYZAN

Ve ebibekrin fi siretihi — Velisanü mekaletihil lulhecı

Zatullah'ın rahmeti — Olsun Sıddık üzere

Çünkü anın sireti — Oldu tariki Muhamedi

Ol Resul'ün sözlerin — Söyler daim lisanı

Dahi sıddık hakkında _ Söyledi hadisi nebi:

( Lev vüzine imanü ebibekrin - Liimanissakaleyn lerücciha )

Gezi