Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Kaside-i Rahımiye

Kaside-i Rahımiye

KASİDE-İ RAHIMİYE (21)

Lekad caeküm Resul'yn min enfüsiküm:
Ey insanlar sizlerin en şerif kabilenin
Resullerin efdali nuru Muhammed geldi
Azizün aleyhi ma anittüm:
Ana meşakkat verir sizin dalaletiniz
Harisun aleyküm
Ana harislik verir sizin saadetiniz
Ana harislik verir sizin hidayetiniz
Bilmüminine reufün rahim
Müminlere reuftur kalblerini rahimdir
Feintevellev
O kâfirler müşrikin çevirirse yüzlerin
Fekulhasbiy Allah
Söyle anlara heman — Allah bana kafidir
La ilahe illa hu
Yoktur halkta hiç vücud cümle vücud hakkındır
Aleyhi tevekkeltü vehüve rabbülarşil azim
Odur benim vekilim — Arşu azim rabbıdır
(Rahim rahim rahimi kurtar ana hakkını
Hem babanın hakkını hem hakkullah rahimi)
Bu haklardan kurtaran nuru Muhammed geldi
Anasırın anası melekutun babası
Dörttür şeriat hakkı o da ananın hakkı
Anasırda anamız melekutda babamız
Nebilerin ahiri nuru Muhammed geldi
Toprağıdır namazı suyudur hem orucu
Havasıdır hem haççı ateşidir zekatı
Tarikatda dört hakkı
Hırsı tamaı toprağı Tulu emel hem suyu
Şehvetidir havası, gazabıdır ateşi
Hırsı tamaı keser — La ilâhe illallah
Tulu emeli keser — Allah Allah ya Allah
Şehveti iffet eder — Hu Hu Ya hu esması
Gazabını eritir Hak, Hak, ya Hak esması
Bu esmanın mürşidi nuru Muhammed geldi
Bu isimlerin mürşidi nuru Muhammed geldi
Dörttür babanın hakkı
Akıl,Fikir, Vehim, Hayali,
Aklı vehimden ayıran — Hay hay ya yah esması
Çıkarır dördüncü semaya gösterir İsa nebi'yi
Fikri hayalden keser — Kayyum kayyum esması
Çıkarır altıncı semaya gösterir Musa Nebiyi
Vehmini sultan eder Kahhar, kahhar, esması
Çıkarır yedinci semayı gösterir İbrahim nebi'yi
Hayali cilalandırır — Fettah fettah esması
Açılır kalbin kapısı görür nuru Muhammed'i
Rahim rahim rahimi kurtar ana hakkını
Hem babanın hakkını hem hakkullah rahimi
Bu haklardan kurtaran nuru Muhammed geldi
Üçtür Allah'ın hakkı — Vahid, Ahed, Samedi,
Efalini mahveder — Vahid Vahid esması
Sıfatını mahveder — Samed Samed esması
Vücudunu mahveder — Ahed Ahed esması
Bu sulüki yapanlar giyer tacü lâhuti
Fenafillah burası bakabillah orası
Visali bu esrarı bildirdi ihvanları
Fenafillah olmalı bakabillah bulmalı
Bitirenler bu sülüki çıkar arşı azime
Giyer tacı lahuti olur varis nebiyi

Gezi