Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Kaside-i Tercüme-i Hal Visali

Kaside-i Tercüme-i Hal Visali

KASİDE-İ TERCÜME-İ HAL VİSALİ (54

Mülki bekadan hem geldim — Seyri nüzuli bitirdim
Fani cihanı terkettim seyri üruca başladım
Üç yaşına hem girdim halikimi arardım
Minareleri gördüm budur Allah'ım dedim
Dört yaşına girince bulutlar Rabbım dedim
Beş yaşına erince yıldızlar Rabbım dedim
Altısına erince kamera Rabbim dedim
Yedisine girince Güneşe Rabbım dedim
Sekizincide anladım şeyhleri tetkik ettim
Halake-i zikri hem kurdum çocukları topladım
Dedim la ilâhe illallah hem dedim Allah Allah
Mektepleri bitirdim din ilmini öğrendim
Çok şeyhlerle konuştum ilmi batın bulmadım
Sonra kamili buldum o da Sami mürşidim
Seyri süluki bitirdim batın ilmini anladım
Visali yanıp kül oldu yolu şeyhinden buldu
Aman aman Allah'ım şükür zatını buldum
Maye-i ezeliyem hem Muhammed'i gördüm
Bahr-i zata çok daldım künhünü bilemedim.
Sonra sahile çıktım Bahr-i zattan katrayim
Şimdi hayrete daldım Her yüzden cemil gördüm
Tamamında enfasım davetini bekliyorum
Tahsis oldu makamım dahil olmak istiyorum
Aslımı çok arardım Aslım benim batınım
Mirat has Muhammed kemalin anda gördüm
Zatının miratıyım her ayinede onu gördüm

Gezi