Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Kaside-i Vuslat-Ruh'la Mükaleme ve Kerbelâ Kasidesi

Kaside-i Vuslat-Ruh'la Mükaleme ve Kerbelâ Kasidesi

KASÎDE-İ VUSLAT (71)

Görendir görünen içinde mirat
Görür aksin gerçi ehli suret
Mukabil tutma nazar kıl mirate
Kalır mı bir dahi anda o halet
Bulmak istersen zate vuslat
Cihanı gönülden selb et
Hem cismi canı terket
Uyan sıdkı budur tariki vuslat

RUHLA MÜKALEME KASİDESİ (72)

Ta ezelde akreb iken hem dost idik biz bize
Kevne geldik girdi şeytan içimize
Akrep etmez akrabanın akrabaya ettiğin
Vahşi hayvanlar gibi düşman olduk biz bize
Deryayı ahad cuşa geldi zahir oldu kesretimiz
Vahidiyet hâkim oldu tasarruf eder hepimize
Dehre sövme lâtesübbütdehre buyurdu mahbubu hüda
Feinnetdehre hüvallah dehirde tasarruf eden Allah'ımız
Sıdkı'ya kesretde vahdeti bul düşman olma halkımıza
Çünkü anlarda fail benim izhar ederler esmamızı
Zahir olan kesreti deryayı ferdiyette bul
Kabe kavseynden geçip bahr-i ev ednayı bul

KERBELÂ KASİDESİ (73)

Ne melekden ne felekden ne melikden bilirim
Malikül mülkden olur her kişiye kahrü kerem
Ne zammü keder ne methü ferah ederim
Halkdan geleni hakka isnad ederim
Likeylâ tesevalâ ma fateküm ayetini ikrar ederim
Vela tefrahu bima ataküm nassını tasdik ederim
Elinizden çıkana esef, gelene ferah etmeyin buyurdu Zülkerem
Her ne şey ki kevne gelir hükmü kaderi ilim
Sıdkıya cenneti irfana gir ne elem çek ne keder
Ekil edesin esmari cenneti hem kürem
Muharrem 1372 4/10/1952

Gezi