Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Kaside-i Vuslat

Kaside-i Vuslat

KASİDE-İ VUSLAT (4)

Çıktım Allah yoluna görsem cemalûllahı
Oldur anın menzili yürü hemen yoluna
Allah Allah ilâhi gösteresin cemali
Düştüm fena milkine çıkarasın bakayı
Biri irade feresi, o da hakkın muradı
Terki dünya ikisi açılır melekût kapısı

EYZAN

Tevekküldağı üçüncü
Çıkarır kalbden sıvayı
Sabır suyu dördüncü
Tasviye eder kalbini

EYZAN

Rıza bahçesi beşinci
Razıdır kahri lûtfi
Teslim yuları altı
Götürür anı Rabbıhası

EYZAN

Gülistanı marifet yedinci
İlmüledündür dersi

Muhabbet bostanı sekizinci
Girer meclîsi nebiyi

EYZAN

Meratibi aşktır dokuzuncu
İçer şarabi aşkı
Vuslatı Cemal onuncu
Tamam olur mi'racı

EYZAN

Visali kemter kulunu, tevfik eyle menzili
Güçtür sülûkün yolu, bekliyorum lûtfunu
Allah, Allah İlâhi, gösteresin cemali
Düştüm fena milkine çıkarasın bakayı.

Gezi