Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Kur'an-ı Kerim Kasidesi

Kur'an-ı Kerim Kasidesi

KUR'AN-I KERİM KASİDESİ

Bismillah, Elhamdülillah ile başlayan MİN ELCİNNETİ VENNAS ile
biten
114 sûre tutan ol kitabullah Kur'an-ı Azimdir.
6666 âyet tutan
104 kitab mânâ giden
100 esma-i hüsna hakikatini güden
Ol nüshayi kübra fürkan-ı Kerîmdir
18,000 âleme cami olan
İnsan-ı ekmele tevhim olan
VELA RADBİN VELA YÂBİSİN sırrını tutan
Ol sahneyi âlem Kur'an-ı Kerimdir
28 Peygamberi açık zikreden
Cümlesinin de sürûru Muhammed'e gelen
Cibril-i Emin vâsıta olan
Ol bahr-i uman Kur'an-ı Kerîmdir
Şeriat, Tarikat, Hakikat, Marifet
İlimlerini etrafiyle tenvir eden
Meşrika ve Mağribe nurlarını saçan
Ol ilmi ledün Furkan-ı Azimdir
Âdeme melâikin secdesini bildiren
Ahkâmıyle âlemleri titreten
İdris'in semavata seyrini anan
Ol, âlem-i kübra Kur'an-ı Kerim'dir
Nuh'un gemisine hareket veren
İbrahim'in nârını nura tebdil eden
İsmail'in zenbini şerh eden
Ol sahneyi kübra kelam-ı Kadîmdir
Musa'nın turundan kelam-ı zatını
İsa'nın semavata urûcunu
Her Peygamberin ahvâlini tesvif eden
Ol âlem-i ekmel Kur'an-ı Kerîmdir
Ol habibi Mustafa'ya «ikra bismi rabbike» ile
Cibril-i Emin vâsıtasıyle
23 senede tamam olan
Ol nur-u irfan Kur'an-ı Azimdir
Levh-i Mahfuza ezelden nakş olan
Hurûfat el-fâzını hakikati Muhammediye'den olan

Unsuri Muhammed'e nazil olan
Ol sahneyi âlem Kur'an-ı Kerimdir
Bütün fünun ve sanayinin rehberi olan
Terakki-i kemâlâtın mebdei bulunan
İnsaniyetin ahkâmını harfiyen dahil tutan
Ol ilm-i zahir, batın, Furkan-ı Kerîmdir
Her enbiya ve evliya'nın izini gideren
Bir zerre bırakmayan tekmil ettiren
Ruhî dahi kemâlatı gösteren
Ol kitabullah Kur'an-ı Azimdir

Gezi