Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Leyle-i Mübareke- Mevlana Yıldönümü

Leyle-i Mübareke- Mevlana Yıldönümü

LEYLE-İ MÜBAKERE

Bismillahirrahmanirrahim
İN NELLAHE VE MELAİ KETEHU YÜSELLÜNE ALENNEBİYYİ buyurdu
Zatullah
Sallu aleyna bima yeleykül azameti vel muhabbeti vel izzeti vel
kudretullah
Esselâmü aleyke ya eyyühennebiyyü ve rahmetühu ve berakatühü
kudsisinde zatullah
Sallu-aleyna bima yeleykül lahutiyeti vel ceberrutiyeti vel
melekutiyeti
Ahmed, Mahmut, Muhammed Mustafa cümle kâinat yok iken var
eyledi zatullah
Sallu aleyna bima yeleykül ev evveli el ahiri el zahiri el batını
zatullah
Elli bin sene devr ile her âleme nebi eyledi feyiz mukaddes zatullah
Sallu aleyna bima yeleykül Ruhi, Nuri, Akli, Kalemi alai zatullah
Mir'at-ı mücella mihver-i âlem menba-i nur-i Yezdan eyledi zatullah
Sallu aleyna bima yeleykül rahmeti, icadi, imdadı, hükmü, uhrevi
verdi zatullah
Ya İlâhi Habib kibriyandan âşık Ruhi'yi ayırma bir an hâşa..
Sallu aleyna bima yeleykül bi hürmeti leylâi, Regaibi, Miraç, Berat,
Kadir ve alâ

MEVLÂNA YILDÖNÜMÜ

Şehr-i hest bi rüyeti didâr-ı mâşuk-ı huda
Şehr-i hest mir'atı mahbub-i meclub-i mücella
Şehr-i hest bi ehli beyti yegguli yakina
Şehr-i hest bi ehlullahı piran-ı resulâ
Şehr-i hest mürşidi kamili şemsiya
Şehr-i hest dut Hüsami, Sıtkâ Ruhi ya
Ya ilahi iki cihanda daima eyle Mevlâna'yı

Lıvaül hamd altında göster yaranlarıyla kişi Mevlâna'yı

Gezi