Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Leyle-i Regaip Kandil Kasidesi

Leyle-i Regaip Kandil Kasidesi

LEYLE-İ REGAİP KANDİL KASİDESİ

Tecelli eyledi lâ taayyünden zatından zuhur ile
Ayanı sabitede sıfatını tayin eyledi
Hakikat esma ve eşya hazaratı hamele
Tecelli efaliyle hebainden zuhur eyledi
Recebül fert gecesi rahmi madere nüzul ile
Hz. Abdullah'tan Emine'ye seyreyledi
Mayeyi Muhammediye nuru ile intik ile
Onsekiz bin âlemi vahdettin zuhur eyledi
Fahri âleme ümmet olmak şerefi ile batınını bulanlar
Leyle-i regaibi zikriyle namaz ile ihya eyledi
Geceleri Kadir gündüzleri bayram eyleyen
Saadeti ezeliyesine çalışmakla izhar eyledi
Her zerrenin aşık olduğu Muhammed Mustafa'ya
Vecdi istiğrakla dili ile kalbini birleştirip yar eyledi
Hayat-ı fânide bekâya kemâl bulmak isteyen
Elli bin senelik yolu kısa ömründe kat eyledi
Nefisleri hak yoluna feda ile zayi eylemeyen
Fırsatı ganimet bilip vaktini ihya eyledi
Hak yoluna aşık olmayınca maşuk bulunmaz
Mürşid-i kâmili bulan mahbubeyi yâr eyledi
Kur'an Ehâdis yolundan ayrılmayan
İcma-i ümmet kıyası fukaha ile mualla eyledi
Bâtın ilmine geçip on iki imam-ı piran ile
Seyr ü sülükünü ikmal ile hakikatte irfan eyledi
Regaip, Miraç, Berât, Kadir nice geceler ile
Gönlü var eden didara yâr eyledi
Pirim Hüsameddin Uşşaki Mürşidim Visali ile
Cemal-i zat-ı İlahiye yoluna nail eyledi

Gezi