Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Marifet-i Nefis Kasidesi

Marifet-i Nefis Kasidesi

MARİFETİ NEFİS KASİDESİ (32)

Nefsi bilmek Rabbı bilmekdir buyurdu ol Resûl
(Men arefe nefse hu fekad arafe rabbe hu) buyurur
Hakikati nefis bir durur sıfatları yedidir
1 — Nefsü emmare biri hem Göktür anın rengi
Sıfatlan yedidir hem hayvani vahşidir
(Leemmaratün bissui) mazharıdır
Hırsu tamah, şehvetü gazap huyudur
Buğzu haset hem bahillik filidir
Darb-ı zulüm, hübbü Dünya zevkidir
Selbü Dünya, mevtü canı havfidir
Lâ ilahe illallah zikri hem necatıdır
Mürşidinin himmeti hem ana irşadıdır
2 — Levvamedir ikinci hem kızıl anın rengi
Sıfatları yedidir hem hayvanı ehlidir
Hamakat, cehalet, kızı bü gaybet huyudur
Kesreti ekil cimaü nevim filidir
Davul önünde oynaması zevkidir
Kürsü dibinde ağlaması havfidir
(Lâ uksimü binnefsil levvame) mazharıdır
Allah, Allah, Ya Allah zikri hem necatıdır
Mürşidinin himmeti hem ana irşadıdır
3 — Mülhimedir üçüncü hem yeşil anın rengi
Sıfatlan yedidir hem hûlkı şeytanidir
Üçbü kibir, mekrü riya huyudur
Fitnevü fesat, itlâli nas filidir
(Feelhemehe fücurahe ve takvahe) mazharıdır
Zühtü tekva ziynetinde zahiridir
Fiskü fücur kemalinde batınıdır
Üçbüriya, hübbü medih zevkidir
Hudbin olup ibadette ham sofudur
Hu, Hu, Ya Hu zikri hem necatıdır
Mürşidinin himmeti hem ana irşadıdır
4 Mutmainnedir dördü hem beyaz anın rengi
Sıfatları yedidir hem hulki melekidir
Tevazuu ihlâsu amel halidir
Kanaat, sahavet, şecaat, iffet fiilidir
(Ya eyyetühennefsül mutmeinne) mazharıdır
Emrutaat hem ibadet zevkidir
Terkü taat, fiilimasiyet havfidir
Hak, Hak, Ya Hak zikri hem necatıdır
Mürşidinin himmeti hem ana irşadıdır

5 — Razıyedir beşinci hem sarıdır anın rengi
Sıfatları yedidir hem ahlâkı velidir
Tevekkül, sabrı teslim, rıza halidir
Tezekkür, tefekkür, havf, rıza filidir
(İrcii ilâ rabbiki razıye) Mazharıdır
Hübbü keramet, keşfi melekut zevkidir
Selbü keramet, hücbü melekut havfidir
Hay, Hay, Ya Hay zikri hem terfiidir
Mürşidinin himmeti hem ana irşadıdır
6 — Marzıyyedir altıncı hem siyah anın rengi
Sıfatları yedidir hem ahlâki nebidir
İlim, Hilim, Marifet halidir
Aşku muhabbet, zevki sekir, irşadı nas filidir
(Tahallâku biahlâki resulûllah) mazharıdır
Cennetül efal, sıfatı zat zevkidir
Makamü cemide halka tasarruf havfidir
Kayyum, Kayyum, Ya Kayyum zikri hem necatıdır.
Mürşidinin himmeti hem ana irşadıdır
7 — Safiyedir yedinci hem yoktur anın rengi
Sıfatları altıdır hem ahlâkî hüdadır
(Tahallekubiahlakillâh) Mazharıdır
Tevhidi efal, sıfat zatta fanidir
Cem, Hazreti, Cem Cemül cemde bakidir
Duhulü şehri hakikat zevkidir
Hurucu şehri hakikat havfidir
Kahhar, Kahhar, Ya Kahhar zikri hem fenasıdır
Sıdkıya sırrı tarikat marziyyede hatemidir
Mürşidinin himmeti hem ana irşadıdır
Hem safiye şehri hakikat mebdeidir
Fettah, Fettah, Ya Fettah şehri hakikat fatihidir
Vahid, Vahid, Ya Vahid şehri hakikat sahibidir
Ahad, Ahad, Ya Ahad şehri hakikat ziynetidir
Samed, Samed Ya Samed şehri hakikat ilmidir

Gezi