Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Marifet-i Nefis- Marifet-i Ruh Kasidesi

Marifet-i Nefis- Marifet-i Ruh Kasidesi

MARİFET-İ NEFİS KASİDESİ

«Men arefe nefsehu fekad arefe Rabbehu» buyurdu mahbubu
Hüda
Nefsini bilmek Rabbını bilmektir dâim anla
Cevher, nefsi nurdan min enverillahi taâlâ
Dâimen bizatihi min Allah'ı meşrigiha ve minellahi mağrıbiha
Bu âlemler yok iken nefsin aslı varidi
Zatullah ilimde tecelli gaybî ve ilimi ile ihya ile
Zuhura geldi rabbiha ile beraber ervahına
Bela âleminde sıfatları aldı ve devri daima
On sekiz bin âlemde hissesi var ezvakına
Ve vücudunda bul bu cevheri meydana çıkar sülükina
Hz. Muhammed Kur'an-ı Kerimle tebliğ etti hitabına
320 yerinde nefsinin kıymetini bil ol agâh
Kalbinde, nokta-i sevdada çalışmanla kemâline
Acebul zenbi tohumu eridemez hiç bir kuvvet kıyametine
Bu dünyada şeriat, tarikat, hakikat, marifetine
İhya et aslını bul hem zatullah müşahedetine
Anasır-ı zulmetini nûrânî yap nefsinle birleştir hem
Toprak çürütmesin nur yap cesedini ta mahşerine
Ruhi bu sözler sanadır intibah al nefsini
Yârenlerine ne söylersen kendinedir bil ata

MARİFET-İ RUH KASİDESİ

Yes elûneke anirruh kulirruhi min emri rabbî buyurdu
Kur'an-ı Kerim'de zatı Hak ruh hakkında kullara beyanı
«Evvelü mahale kallahuruhi» habibinin ruhundan
Ruhunu halk etti cümle mevcudat zuhur esmaları
Ruhu cemâd ruhu nebat ruhu hayvan her biri
Tasarrufları ayrı ayrı birbirine karışmaz, intizam âlemi
Ruhu insan, ruhu Sultan Ruhu kudûs
Mü'minleri muttaki, musallı, ehl-i kemâl Enbiya tasarrufları...
Aslında birdir külla la yetecazza kabları taallûku
İhtibariyle ayrılar istidadı nisbetinde bil anı
Bütün ziyâsı umumi kablara göre kıyası
Artıklık eksiklik gelmez aslına bütün kainatı tasarrufu
Ruh emrullahdır muvakkat kullarda tasarrufu
Cesedini tahir et niyetin bozmasın emeli
Seyr-i sülükle esmâları bitiresin yükselsin gayretin
İnsan-ı kâmili bul, memleket-i Rabbaniyeyi bulursun sana
Şecereyi âdemiyede dalların saçılsın âlemlere
Açılsın yaprakları, çiçekleri, meyveleri
Ham kalma olgunlaşmaya bak seyr-i sülük ile
Hem sabr-ı cemîl sahibi ol, tahammül eyle iptilalara
Ruhi kemter batınında ruh-u Sultanı bul
Süratle çalış hem bulasın seyr-i ilahi

Gezi