Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Meratibi Sülük Kasidesi

Meratibi Sülük Kasidesi

MERATİBİ SÜLÜK KASİDESİ (37)

Şu tevhidim zuhur etti sadet eyledim ispat

Geçip narın sıfatından selâmet eyledim islâm

Celâl ismü celâlından cemalin eyledi izhar

Koç İsmail'i zebih ile beşaret eyledim iman

Eriştim kenzi huya okudum allâme-i esma

Asakir saffı harbinde ki küffar eyledim idam

(Melekler secdegahında keramet eyledim ihsan)

EYZAN

Erişti hakda irfanım kemale geldi imanım

Çıkıp hükmü anasırdan ki kalbi eyledim ikan

Hayatım hak hayatına erince hay olur sırrım

Makamı iseviyette ki seyran eyledim eflâk

EYZAN

Tecelli eyledi kudret çü düştü bahr-i kayyuma

Makamı musaviyetde işittim sırrı enallah

EYZAN

Tecelli ismi kahharda selamet etti ağyardan

Makamı İbrahimiyette soyundum rengü elvandan

EYZAN

Bitirdim devri insanı eriştim devri rahmani

Dalınca bahri fettaha ibadet eyledim ihlâs

EYZAN

Tecelli etti irada çü düştüm bahri vahide

Erince nuru vuslata şefaat eyledim iras

EYZAN

Tecelli eyledi ref ref çü düştüm bahr-i Ahade

Göründü veçhü didarı Muhabbed eyledim ifna

EYZAN

Tecelli eyledi ilim çü düştüm bahri samede

Baka içre baka sırrım dahalet eyledim geldim

EYZAN

Bitirdi seyrini Sıdkı erişti li ma ALLAH'A

Olup irşade memur hilafet eyledim miras

Gezi