Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Meratibi Vahdet-i Vücut Kasidesi

Meratibi Vahdet-i Vücut Kasidesi

MERATİBİ VAHDET-İ VÜCUT KASİDESİ (81)

Meratibi vahdeti vücudiyi hakiki
Yedidir dedi ehli tevhid mürşidi
Ol mertebenin biri künhüzat lâtaayyünü
Yoktur anda isim vasıf hem ekvanın evsafı
Şükür şükür ya Rabbi bildirdin vahdet sırrı
Gösterdin hem nurunu âlemlerde zuhuru
Niçin geldin âleme ancak Rabbı bilmeyi
Bunda göremezsen cemal anda görmez gözleri
İkinci mertebesi taayyünü evvel ahadiyettüzati
Hem batınında isim vasıf hem mahlûkat gizlendi
Vücut, kidem, baka, vahdaniyet sıfatı
Muhalifetün lilhavadis hem kaimdir bizati

EYZAN

Üçüncü mertebesi ismullahın zuhuru
Hem faili müessirdir âlemlerin hâkimi

EYZAN

Dördüncü mertebesi oldu Rahman sıfatı
Yoktur anda tefavüt âlemleredir feyzi

EYZAN
Hayat ilim irade kudret sıfatı
Semi basar hem kelâm sıfatların sübutu

EYZAN

Beşinci mertebesi Rabbı mutlak fiylullahın zuhuru
Tedbir eder âlemi terbiye eder eşyayı

EYZAN

Alemlerin zuhuru altıncı mertebesi
Zahir oldu âlemi batın oldu hem zatı

EYZAN

Şahısların zuhuru yedinci mertebesi
Bunların cümlesine zahir oldu esması

EYZAN

Sıdkı bu meratibi vahdeti vücudu
Tatbik eyle nefsine
Hakikati nefsin misali
Künhüzat lataayyünü
Zatı nefsin misali — Taeyyünü evvel misali
Cümle vücudun elhay bismillahtır misali
Sıfatların misali hem rahmanın misali
Ruhu hayvan misali rububiyet mutlak misali
Azaların zuhuru âlemlerin misali
Şahısların zuhuru hem cüzlerin misali

Gezi