Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Methiresûl Kasidesi

Methiresûl Kasidesi

METH-İ RESÛL KASİDESİ (66)

Ta ezelden rahmani zati hasiye'ye oldun mazhar Ya Resulullah
Ol sebepten oldu vücudun mukaddem levhi sabıksın Ya Resulullah
Rahmani zatiye-i amede miratı zatında zuhur etti mevcudat
Ol segepten şanında buyurdu hüda Levlâke lema helâktül eflâk
Ya Resulullah
Rahimi zatiye-i hassada giydin tacı lâhuti oldun sultanı enbiya
Ol sebepten Küntü nebiyyen ve Adem-ü beynelmai vettin buyurdun
Ya Resulullah
Rahimi zatıye-i ammede nuru feyzin zuhur etti
Ol sebepden enbiya evliya aşıkan zuhur etti Ya Resulullah
Rahmani sıfatıye-i hassada girdi nurun cismi Adem'e
Ol sebepden oldu Adem ebülbeşer fatihünnas Ya Resulullah
Rahman-ı sıfatıye-i ammede zürriyeti Adem zuhur etti
Ol sebepten fiillerinin takdirinde levhi mahfuzsun Ya Resulullah
Rahimi sıfatıye-i hassada tefrik olundu derecatı enbiya
Afaka çıkıp davetlerinde levhi semayı dünyasın Ya Resulullah
Rahimi sıfatıye-i ammede temyiz oldu derecatı müminin
Ol sebepden levhi hayali insansın Ya Resulullah
Sıdkı aciz mücrimi kıl sefahat Ya Resulullah
Çünkü cörmü isyanım kapladı kainatı Ya Resulullah
Sebep oldu isyanım cihanda celalullah tufanına
Rahmeti zatiye-i ammen hörmetine anlar garkeyle cemalullah
rahmetine
Zati haktan gönderildin rahmeten lilâlemin
Ol sebepten entebeşir ve hem şefiül müznıbinsin Ya Resulullah
Entevasi entehadi entehami senden doğdu kâinat
Arşı kürsi feleklerin insü cinni meleklerin hakikati kevniyesisin
Ya Resulullah
Ente sahibi taci lâhuti ente arusi memleketi Rabbani
Ente kallü Nimerrefikülalâ diyen sensin Ya Resullulah
Ente sahibül miraç venecmü izaheva ve kâbe kavseyni ev adna
ente sahibül mekamil mahmidil muallâ
Haramgahi zatta cemalullahı gören sensin Ya Resulullah
Ente sahibül şefaatil kübra ente sahibü livaül hamdil uzma
Ruzu mahşerde fedai nefis edip ümmeti ya ümmeta diyen sensin
Ya Resulullah
Ente sahibü derecetil ülya ente evvelül aklil evvel
Ente sahibü kalem-ı alâ badelnaşir künhüzat cennetine giren
sensin Ya Resulullah
Enel fani entel baki enal fakir ente melcaül fukarasın Ya Resulullah
Sana lâyık amelim yok cennetül amala girmeye
Dahi kisbim yok cennetül mekasibe girmeğe
Dahi kudretim yok cennetül mavahibe girmeğe
Dahi ilmim irfanim yok cennetül maarif girmeye
Dahi fiilim yok cennetül efale girmeğe
Dahi sıfatım yok cennetül sıfata girmeğe
Hayatımdan faniyim cennetüzzata girmeğe
Aman ya Rab sıdkı fakir miskini komşu eyle habibine bi hörmeti
esma-î cud
Lutfu necabetinle miskini kabul eyle hadimliğine künhüzat cennetine
Ya Resulullah
Ta ezelden sevdim seni elan sevmekteyim
Men ehabbe şeyen fehüve yuhşerü maahu buyurdun Ya Resulullah

Gezi