Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Mevlana Ziyaret Kasidesi

Mevlana Ziyaret Kasidesi

MEVLANÂ ZİYARETİ KASİDESİ

Vallahi aşıkım güzel Allah'a
Mevlâna'dan Mevla Mevla Mevla'yı
Gönül kâbesini aç habibim göster
Mevlâna'dan Mevla Mevla Mevla'yı
Enbiya Evliya böyle buldular
Didarı Allah'ı Mevla Mevla'yı
Gönül kâbesini aç habibin göster
Mevlâna'dan Mevla Mevla Mevla'yı
On iki İmam Piran saltanatından
Bu âlemde zâtın, zatını buldular
Gönül kâbesini aç habîbin göster
Mevlâna'dan Mevla Mevla Mevla'yı
Bülbül-ü nâlânım vakt-i seherde
Bulayım Mevlâna'lardan Mevla'yı
Gönül kâbesini aç Habibin göster
Mevlâna'dan Mevla Mevla Mevla'yı
Mecnun'um Leylaveş buldum Şems-i Tebrizi
Mevlâna güneşi Mevlâ Mevla'yı
Gönül kâbesini aç Habibin göster
Mevlâna'dan Mevla Mevla Mevla'yı
Geldik Konya diyar-ı Mevlâna'lara
Seyrettik devranı ziyaretiyle
Gönül kâbesini aç Habibin göster
Mevlâna'dan Mevla Mevla Mevla'yı
Ya İlâhi Aşık sadık Ruhi'yi
Pirim Hüsamettin Uşşakiyle
Mürşidim Visali ihvanlarımla
Buldur Mevlâna'lardan Mevla'yı
Gönül kâbesini aç Habibin göster
Mevlâna'dan Mevla Mevla Mevla'yı

Belge İşlemleri
Gezi