Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Mucize-i Nebeviye-i İbliye Kasidesi

Mucize-i Nebeviye-i İbliye Kasidesi

EYZAN

MUCİZE-İ NEBEVİYE-İ İBLİYE KASİDESİ (38)

Devenin yedi hali — Nefsi levvame sırrı

Aman aman halili — Davet eyle Kâbe'yi

Hem göreyim mahfeli — Gösteresin Cemali

Bir avuç habdır gıdası — On günde içer suyu

Hem kuranda Efelâ yanzurune ilel ibili keyfe hulikat

İtaat eder sahibine — Demez fazla bu yük bana

Uyumaz geceleri teşbih eder Rabbını

EYZAN

Sıçratmaz hem bevlini — Vikaye eder cümleyi

Aşıktır musukiyi akıtır gözünden yaşı

İşitse ruhani sedayı — Terkeder masivayı

EYZAN

Deve geldi mescide — Selâm verdi Resule

Kurtar âsiden beni — Kılmaz yatsı sabahı

İşitse ruhani sedayı — Terkeder masivayı

EYZAN

Deve geldi mescide — Selâm verdi Resule

Kurtar âsiden beni — Kılmaz yatsı sabahı

Azat etti Resuli — Yükü oldu mahfeli her yıl eder haccını

Visali al ibreti — Nazar eyle deveyi

Salih nebinin nakas'ın — Boğazladılar masumu

Cennet oldu mekânı — Tebdil oldu insanı

Gezi